Tag: GLADIUS

GLADIUS w Toruniu

Na poligonie w Toruniu wykonane zostały testy weryfikujące działanie Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych. To bezzałogowe efektory wchodzące w skład polskiego…