GLADIUS w Toruniu


Na poligonie w Toruniu wykonane zostały testy weryfikujące działanie Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych. To bezzałogowe efektory wchodzące w skład polskiego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego GLADIUS, który w grudniu bieżącego roku zostanie dostarczony do Wojsk Rakietowych i Artylerii. 

Gladius – testy w Toruniu. Fot.: Grupa WB

GLADIUS to polski system rozpoznawczo-uderzeniowy wyposażony w zaawansowane sensory i efektory, krajowe rozwiązania komunikacji i łączności oraz system kierowania ogniem, a także złożone systemy analizy danych wspierane sztuczną inteligencją. Jest kolejnym nowoczesnym rozwiązaniem wprowadzanym do Sił Zbrojnych RP, które znacznie rozszerzy Wojskom Rakietowym i Artylerii możliwości wykrywania celów i rażenia na dalekim dystansie. 

Wojska Rakietowe i Artyleria są liderem w zakresie modernizacji, blisko współpracującym z wiodącymi krajowymi podmiotami działającymi w tej branży, jak Grupa WB. Zamówiony system GLADIUS jest poddawany testom, które przed grudniową dostawą weryfikują działanie poszczególnych elementów systemu, jak też całości. 

Gladius – testy w Toruniu. Fot.: Grupa WB

Elementem przedmiotowych testów jest sprawdzenie działania Bezzałogowych Systemów Poszukiwawczo-Uderzeniowych (BSP-U). Zostały wykonane na poligonie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, gdzie BSP-U z głowicą bojową uderzył w wyznaczony cel i go zniszczył. 

Jednocześnie, w ramach odprawy Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii, system GLADIUS został zaprezentowany przyszłemu użytkownikowi. Artylerzyści mieli okazję zapoznać się z elementami systemu zarówno podczas prezentacji statystycznej, jak też w działaniu z użyciem wozów dowodzenia i wyrzutni oraz rzeczywistym działaniem BSP-U z głowicą bojową. 

Gladius – testy w Toruniu. Fot.: Grupa WB

Bateryjny moduł bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczony jest dla Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych. Służy do rozpoznania powietrznego i misji uderzeniowych wykonywanych przez wyspecjalizowane bezzałogowe platformy powietrzne. GLADIUS może być wykorzystywany w ugrupowaniu bateryjnym, jak i w ramach autonomicznych plutonów lub sekcji wspierających inne jednostki Wojsk Lądowych. 

GLADIUS jest opracowaniem całkowicie polskim. Wszystkie komponenty wchodzące w jego skład połączone są za pomocą zintegrowanego systemu zarządzania polem walki TOPAZ. Rozwiązania dowodzenia i łączności (cyfrowa platforma komunikacji pojazdowej FONET, terminale komputerowe, elementy aktywne sieci LAN i WAN, radiostacje taktyczne), jak i integracja w jeden spójnie działający system realizowana jest przez Grupę WB. Głównym wykonawcą jest WB Electronics S.A., podwykonawcami są spółki Grupy WB – Flytronic S.A.  i ZAiUPAREX sp. z o.o. oraz Huta Stalowa Wola S.A.

W skład systemu GLADIUS wychodzą dwa podstawowe odmiany Bezzałogowych Statków Powietrznych. Pierwsze, rodziny BSP FT-5, są przeznaczone do misji rozpoznawczych i zostały wyposażone w różne sensory, umożliwiające wykrywanie i śledzenie obiektów w paśmie widzialnym i w paśmie emisji radioelektronicznej. 

Gladius – testy w Toruniu. Fot.: Grupa WB

Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe (BSP-U) służą do misji uderzeniowych, wykonywanych z użyciem różnych typów głowic bojowych, w tym odłamkowo-burzących lub kumulacyjnych. Ich odmianą są Bezzałogowe Statki Powietrzne-Uderzeniowe Treningowe (BSP-UT). To platformy wielokrotnego użytku, które wyposażone są w głowice treningowe. Wykonują identyczny zestaw misji, co BSP-U, ale bez możliwości niszczenia obiektów.

W skład systemu GLADIUS wchodzi również gama pojazdów. Należą do nich Wozy Dowodzenia szczebla baterii i plutonu, koordynujące i śledzące działania rozpoznawcze i uderzeniowe przy użyciu autorskich systemów łączności. Rozwiązania klasy C4I, w tym system TOPAZ do planowania i dowodzenia elementami bateryjnego modułu ogniowego, zostały zabudowane na podwoziach taktycznych pojazdów wielozadaniowych Waran 4×4 dostarczonych przez HSW S.A.

Elementami systemu są też Wozy Wyrzutnie zabudowane na podwoziach pojazdów 4×4, wyposażone w uniwersalną wyrzutnię dla wszystkich Bezzałogowych Statków Powietrznych systemu GLADIUS. To rozwiązanie pozwala na pełną zamienność w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyrzutni. 

System wspierany jest także przez inne pojazdy, w tym logistyczne, jak Wozy Amunicyjne i Wozy Zabezpieczenia Technicznego. Pierwsze zabezpieczają transport BSP FT-5 i BSP-U do wozu wyrzutni, drugie umożliwiają diagnozę uszkodzeń i naprawy polowe sprzętu. 

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.