Bojowy MCX versus cywilny MCX Sport

Na nadchodzący długi weekend proponujemy Wam coś do poczytania i przeanalizowania. Wiemy, że w pewnych kręgach w strzeleckich w Polsce toczy się burzliwa dyskusja pomiędzy amerykańskimi a europejskimi wersjami karabinków MCX firmy SIG Sauer.
Nasz tekst nie rozstrzygnie tych sporów (na razie), ale postanowiliśmy podzielić się z Wami informacjami, jakie uzyskaliśmy na temat różnic pomiędzy bojową, a dostępną w Europie cywilną wersją MCX, czyli MCX Sport.

SIG MCX Sport, widok lewej strony
SIG MCX Sport, widok lewej strony.

Przedstawione poniżej informacje, jak i zdjęcia pochodzą z dokumentu, jak przygotował Federalny Urząd Kryminalny (Bundeskriminalamt, BKA) w odpowiedzi na zgłoszenia producenta, czyli SIG Sauer GmbH & Co.KG. Nie przytaczamy tu całego dokumentu, a jedynie podajemy wskazane w nim różnice pomiędzy obiema wersjami karabinka MCX.

SIG MCX Sport, widok prawej strony oraz dostępne inne wersje kolb.
SIG MCX Sport, widok prawej strony oraz dostępne inne wersje kolb.

Kriegswaffenliste

Stwierdzono, że broń jest własną produkcją firmy SIG Sauer a takżę, żę jest zasadniczo oparta na systemie AR-15. W charakterze broni wzorcowej do porównania użyta została wersja samoczynno-samopowtarzalna karabinka SIG MCX, która jest klasyfikowana jako broń bojowa według Kriegswaffenliste (KWL).

Widok obu wersji po lewej stronie, u góry wersja samoczynno-samopowtarzalna (automatyczna) karabinka SIG MCX, poniżej samopowtarzalna (półautomatyczna) wersja - SIG MCX Sport.
Widok obu wersji po lewej stronie, u góry wersja samoczynno-samopowtarzalna (automatyczna) karabinka SIG MCX, poniżej samopowtarzalna (półautomatyczna) wersja – SIG MCX Sport.

Stwierdzono również, że SIG MCX Sport to samopowtarzalna broń o wyglądzie wersji bojowej, czyli samoczynno-samopowtarzalnej karabinka SIG MCX.

Widok obu wersji po prawej stronie, u góry wersja samoczynno-samopowtarzalna karabinka SIG MCX, poniżej samopowtarzalna wersja - SIG MCX Sport. Oba karabinki częściowo rozłożone do czyszczenia.
Widok obu wersji po prawej stronie, u góry wersja samoczynno-samopowtarzalna karabinka SIG MCX, poniżej samopowtarzalna wersja – SIG MCX Sport. Oba karabinki częściowo rozłożone do czyszczenia.

W ramach kontroli broni znaleziono następujące cechy konstrukcyjne lub różnice:

Lufa

Lufa przykładowej broni (wersji cywilnej) nie jest na stałe połączona z komorą zamkową. Lufa przykładowej broni ma identyfikator cywilny i, w zależności od wariantu, inną długość niż lufa broni wzorcowej.

Oznaczenie kalibru oraz wersji umieszczone na lufie (przy mechanizmie gazowym) w kbk SIG MCX Sport.
Oznaczenie kalibru oraz wersji umieszczone na lufie (przy mechanizmie gazowym) w kbk SIG MCX Sport.

Zamek

Zamek był oceniany w stanie funkcjonalnym, czyli jako zespół suwadła i zamka. Zamki broni porównywanej i wzorcowej nie są wymienne pomiędzy oboma modelami. W MCX Sport zespół zamka nie posiada występu współpracującego z funkcją ognia samoczynnego w wojskowym mechanizmie spustowym. Zamek wersji cywilnej posiada za to bezpiecznik iglicy, który jest uruchamiany przez kurek.

Widok od dołu suwadła z zamkiem, na górze element z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport.
Widok od dołu suwadła z zamkiem, na górze element z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport.
Widok od góry suwadła z zamkiem (widoczne dwie sprężyny powrotne z prowadnikami), na górze element z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport.
Widok od góry suwadła z zamkiem (widoczne dwie sprężyny powrotne z prowadnikami), na górze element z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport.

Komora spustowa (lower receiver)

Widok mechanizmu spustowego, na górze z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport. Widoczny zaczep ognia samoczynnego i jego brak w wersji cywilnej. Brak też infrastruktury umożliwiającej jego zamocowanie.
Widok mechanizmu spustowego, na górze z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport. Widoczny zaczep ognia samoczynnego i jego brak w wersji cywilnej. Brak też infrastruktury umożliwiającej jego zamocowanie.

Chwyt pistoletowy porównywanej broni nie jest na stałe przymocowany do komory spustowej i jest wymienny. Urządzenie spustowe jest zamocowane w komorze. Zamiast dźwigni bezpiecznika-przełącznika rodzaju ognia, wersja cywilna wyposażona jest w dźwignię bezpiecznika zlokalizowaną w tym samym miejscu. W komorze spustowej porównywanego egzemplarza broni brakuje wszystkiego, co jest potrzebne do działania funkcji ognia ciągłego, zarówno elementów, jak i otworów montażowych.

Komora zamkowa (upper receiver)

Widok komory zamkowej (upper receiver), na górze z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport.
Widok komory zamkowej (upper receiver), na górze z automatycznego kbk SIG MCX, na dole z samopowtarzalnego SIG MCX Sport.

W przypadku wersji samopowtarzalnej, w jej komorze zamkowej nie ma tzw. auto sear cut czyli występu zwalniającego zaczep ognia samoczynnego. W broni wzorcowej w komorze zamkowej zamocowana jest listwa zwalniająca zaczep ognia samoczynnego, która jest potrzebna do funkcjonowania trybu ognia ciągłego. W komorze wersji cywilnej brakuje tej listwy.

Widok szczegółów komory zamkowej (upper receiver), na górze automatycznego kbk SIG MCX, na dole samopowtarzalnego SIG MCX Sport.
Widok szczegółów komory zamkowej (upper receiver), na górze automatycznego kbk SIG MCX, na dole samopowtarzalnego SIG MCX Sport.

W przeprowadzonym porównaniu zaprezentowana broń działała w trybie samopowtarzalnym (półautomatycznym), strzelanie seriami (w trybie samoczynno-samopowtarzalnym) nie było możliwe. Nie jest również możliwe, aby przy użyciu zwykłych narzędzi lub wymiany części przywrócić w wersji Sport możliwość strzelania seriami.

Nie wszystkie wersje do sportu

Według niemieckich przepisów karabinek SIG MCX Sport klasyfikowany jest jako broń długa, nawet w wariancie z najkrótszą lufą (11,5 cala), gdyż jej długość wraz z zamkiem w pozycji zaryglowanej wynosi 39,51 cm, co jest powyżej wymaganych minimum 30 cm. Także całkowita długość tej wersji wynosząca 60,13 cm spełnia minimalny wymóg – 60 cm.  

Niestety dla naszych przyjaciół zza Łaby, SIG MCX Sport na amunicję .223 Rem w wersjach z lufami o długość: 11,5”, 12”,14,4”, oraz 16’’ są zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłączone ze strzelania sportowego. Z kolei wersje .223 z lufami 16,5”, 18” oraz 20” mają lufy dłuższe niż wymagane minimum 42 cm a także długość łuski naboju wynosząca 45 mm, jakim są zasilane, przekracza określone przepisami minimum wynoszące 40 mm. Stąd te warianty są dopuszczone do użytku sportowego.

Zakaz użytku sportowego obejmuje również SIG MCX Sport na nabój 300 BLK, gdyż długość łuski wynosząca 35 mm jest poniżej wymaganych 40 mm.

 

Powyższe porównanie nie rozstrzyga oczywiście sporów na temat różnic pomiędzy MCX oferowanych na rynku amerykańskim a tymi z rynku europejskiego, jak opisywany powyżej model MCX Sport. Uznaliśmy je jednak, że jest na tyle ciekawe, iż warto je przytoczyć, choćby w skróconej wersji. 

Wkrótce też postaramy się porównać amerykańskiego i europejskiego MCX’a.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Google Play

%d bloggers like this: