Radiostacje z RADMOR-u dla Wojska Polskiego


Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisała ze spółką RADMOR (wchodzącą w skład GRUPY WB) umowę na dostawy radiostacji definiowalnych programowo i osprzętu towarzyszącego. Zamówienie obejmuje urządzenia przeznaczone do zamontowania na platformach mobilnych.

Fot.: RADMOR/Grupa WB

Umowa dotyczy dostaw kilkuset radiostacji przeznaczonych do nawiązywania łączności radiowej i przesyłania danych na szczeblu taktycznym. Zamówienie obejmuje urządzenia programowalne i niezbędne wyposażenie przeznaczone do montażu na platformach mobilnych.

Zamówione radiostacje będą zgodne z urządzeniami obecnie używanymi w siłach zbrojnych RP. Mogą zapewnić łączność dla kołowych transporterów opancerzonych 4×4 używanych przez Wojsko Polskie.

Spółka RADMOR z Gdyni jest najstarszym i największym w Polsce producentem radiostacji taktycznych używanych w siłach zbrojnych RP. Uczestniczy w wielu międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych oraz tworzy własne, zaawansowane systemy łączności wojskowej, jak COMP@N i GUARANA.

W ciągu trzech dekad przedsiębiorstwo z Gdyni wyprodukowało kilkadziesiąt tysięcy urządzeń łączności radiowej, w większości dostarczonych do Wojska Polskiego: radiostacji osobistych, doręcznych, plecakowych i pojazdowych oraz innego specjalistycznego sprzętu.

Obecne zamówienie jest dowodem zaufania, jakie Siły Zbrojne RP mają w stosunku do kompetencji, jakości, zdolności produkcyjnych oraz terminowości dostaw spółki RADMOR. Zapewnia też pracę kilkuset osobom w krajowym przemyśle obronnym.

RADMOR to największy polski producent wojskowych systemów łączności radiowej. Przedsiębiorstwo jest centrum technologicznym Grupy WB w dziedzinie radiokomunikacji militarnej. Spółka uczestniczy w europejskich programach badawczych wyznaczających nowe standardy łączności.

Grupa WB jest zatrudniającym ponad dwa tysiące osób polskim producentem zaawansowanych systemów elektronicznych i informatycznych dla obronności i bezpieczeństwa publicznego, którego udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju. Przedsiębiorstwo działa globalnie na rynku łączności, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, transportu, energetyki, elektro-mobilności i obronności.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.