Alarm kotwiczny – Funkcja pozwalająca na określenie obszaru wokół danej pozycji. Po opuszczeniu tego obszaru odbiornik włącza automatycznie alarm.

Almanach – Dane dotyczące aktualnego stanu systemu GPS NAVSTAR, m.in. są to przybliżone dane orbitalne wszystkich satelitów.

Altitude/ALT – Wysokość nad poziomem morza

Autorouting – Funkcja występująca w bardziej zaawansowanych odbiornikach. Dzięki niej można wyznaczyć trasę wskazując punkt startu i docelowy. Trasa zostaje wyznaczona automatycznie w oparciu o sieć dróg na posiadanej przez odbiornik mapie (nie po linii prostej).

Bluetooth – Bezprzewodowa technologia transmisji danych z przepustowością do 1 Mb/s na odległość do 10 metrów.

BNC – Jeden ze standardów gniazd antenowych oznaczający duże gniazdo antenowe ze złączem bagnetowym.

BRG/Bearing – Namiar – kierunek kompasowy liczony od aktualnej pozycji do danego punktu docelowego.

CMG/Course Made Good – Namiar pozycji wyjściowej do obecnej pozycji.

COG/Course Over Ground – Aktualny kurs w stopniach, według którego porusza się odbiornik GPS NAVSTAR.
Czas akwizycji – Czas potrzebny odbiornikowi GPS NAVSTAR do odebrania sygnałów z satelitów niezbędnych do pierwszego określenia pozycji.

DB-9 – Standard dziewięcio-pinowego złącza, stosowanego zazwyczaj do transmisji danych RS-232 np. do portu COM w komputerze. Złącze jest znane np. ze starszych typów myszy komputerowych.

DGPS/Differential Global Positioning System – Korekcja różnicowa polega na wprowadzeniu poprawki do pomiarów wykonywanych przez odbiornik GPS NAVSTAR. Poprawka pochodzi ze stacji referencyjnej. Zastosowanie w odbiorniku poprawek różnicowych pozwala osiągnąć dokładność 2 – 5 metrów. Dane są przesyłane ze stacji referencyjnej do odbiornika za pośrednictwem radiowych fal długich.

DOP/Dilution of Precision – Wskaźnik dokładności pozycji obliczany na podstawie danych o konstelacji aktualnie używanych satelitów
w odniesieniu do położenia odbiornika GPS NAVSTAR.

EDM/Electronic Distance Measurement – Elektroniczny pomiar odległości.

EGNOS/European Geostationary Navigation Overlay System – Nazwa europejskiej odmiany WAAS – systemu poprawek różnicowych pozwalającego poprawić dokładność poniżej 2 metrów. Różnica pomiędzy DGPS a EGNOS polega na sposobie przesyłania danych z poprawkami do odbiornika. W systemie EGNOS odbywa się to za pośrednictwem dodatkowych trzech geostacjonarnych satelitów.

EPE/Estimated Position Error – Przybliżony błąd pomiaru pozycji. Wartość podawana przez odbiornik. Z sygnałem zagłuszającym SA wynosił około 100 m, po jego zniesieniu około 10 m natomiast z EGNOS około 2 m.

ETA/Estimated Time of Arrival – Przybliżony czas przybycia do celu.

ETE/Estimated Time Enroute – Czas pozostały do punktu docelowego przy obecnej prędkości.

Fire Wire (1394) – Rodzaj złącza stosowanego do transmisji danych w niektórych modelach odbiorników GPS NAVSTAR.

GPS NAVSTAR/Global Positioning System NAVSTAR – Składa się z trzech segmentów: kosmicznego, kontroli i użytkownika. Segment kosmiczny to 24 satelity krążące w sześciu płaszczyznach orbitalnych – tak by zapewnić widoczność niezbędnej do nawigacji liczby satelitów w każdym miejscu Ziemi. Segment kontroli czyli centrum kontroli w Kolorado (USA) i cztery stacje pomocnicze w innych miejscach globu – czuwają nad poprawnym działaniem systemu. Segment użytkownika czyli porostu odbiornik GPS NAVSTAR.

Gorący start – Czas potrzebny na odczytanie danych z satelity w normalnych warunkach pracy odbiornika GPS NAVSTAR.

GOTO – Funkcja odbiornika pozwalająca na określenie punktu docelowego i nawigację do niego w linii prostej. Położenie punktu i położenie odbiornika oraz droga między nimi jest zobrazowana na wyświetlaczu odbiornika.

GPSFD/Global Positioning System Fix Data – Część standardu NMEA 0183 w którym przesyłane są dane o czasie, szerokości i długości geograficznej, jakości sygnału GPS, liczbie dostępnych satelitów, wysokości i azymucie.

GLL/Geographic Position – Latitude/Longitude – Część standardu NMEA 0183 w którym przesyłane są dane szerokości i długości geograficznej, czasie.

Inicjalizacja – Czas potrzebny na odebranie przez odbiornik danych z satelitów.

IPX – Symbol wodoszczelności wg standardu IEC 529. Próby te przechodzą wszystkie produkowane na świecie odbiorniki GPS – poszczególne klasy wodoszczelności oznaczają odporność na:

  • IPX0– brak zabezpieczeń,
  • IPX1– wodę kapiącą (ściekającą) pionowo z góry,
  • IPX2– wodę kapiącą (ściekającą) z różnych kierunków pod kątem do 15° od osi pionowej,
  • IPX3– spryskiwanie wodą z różnych kierunków pod kątem do 60° stopni wokół osi pionowej,
  • IPX4– spryskiwanie wodą z różnych kierunków z wydajnością do 10 litrów na minutę,
  • IPX5– strumień wody płynący z różnych kierunków z wydajnością do 12,5 litra na minutę,
  • IPX6– strumień wody płynący z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę,
  • IPX7– zanurzenie w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra,
  • IPX8– zanurzenie permanentne.

Kanały odbiornika – Liczba kanałów odbiornika decyduje o jego zdolności do równoczesnego śledzenia większej liczby satelitów. Obecnie standardem są 12-kanałowe odbiorniki. 12-kanałowy odbiornik GPS nazywa się również Paralel-Chanel Receiver. Odbiorniki tego typu są zdecydowanie szybsze w obliczaniu aktualnej pozycji takiego odbiornika, ponieważ przeskakują z jednego na drugi sygnał satelity.

Korekcja Różnicowa/DGPS – Differential Global Positioning System – Korekcja różnicowa polega na wprowadzeniu poprawki do pomiarów wykonywanych przez odbiornik GPS NAVSTAR. Poprawka pochodzi ze stacji referencyjnej. Zastosowanie w odbiornikach poprawek różnicowych pozwala osiągnąć dokładność 2 – 5 metrów.

LCD/Liquid Crystal Display – Wyświetlacz ciekłokrystaliczny.

Mapa bazowa – Rodzaj bazy danych fabrycznie zaprogramowany w odbiorniku GPS NAVSTAR bądź w postaci punktów oznaczających lokalizacje miejscowości. Bądź w bardziej szczegółowych mapach także drogi, linie brzegowe, adresy itp.

MCX – Standard mniejszego złącza antenowego stosowanego w GPS NAVSTAR.

MMCX – Standard najmniejszego złącza antenowego stosowanego w odbiornikach GPS NAVSTAR.

MetroGuide – Oprogramowanie na CD wykonywane w wersjach dla poszczególnych krajów, zawierające bardzo dokładne mapy.

MOB/Man Over Board – Funkcja „Człowiek za burtą” za jednym przyciśnięciem klawisza odbiornik GPS NAVSTAR zaznacza pozycję
i automatycznie wyznacza do niej kurs. Stosowana w większości odbiorników.

MSAS/Multi Functional Satellite Augmentation System – Azjatycka odmiana EGNOS.

NAVSTAR – Nazwa satelitów systemu GPS NAVSTAR (od: Navigation Satellite Timing and Ranging). Jest to akronim utworzony od ww. nazwy, która oznacza Układ Nawigacji Satelitarnej Określania Czasu i Odległości.

NMEA 0183 – Standard transmisji danych nawigacyjnych używany m.in. przez wszystkie odbiorniki (od: National Marine Electronics Associations Standard for Interfacing Marine Electronic Devices vel National Maritime Association Standard for Interfacing Marine Electronic Devices). Większość odbiorników lokalizacyjno – pozycyjnych wysyła dane w formacie NMEA 0183, które mogą być również przejmowane przez autopiloty lub inne urządzenia. Dane w formacie NMEA 0183 są tekstem ASCII – American Standard Code for Information Interchange (Amerykański Standardowy Kod Wymiany Informacji). Od pewnego czasu na rynku elektronicznych urządzeń nawigacyjnych funkcjonuje nowy standard NMEA 2000, który wykorzystuje nowy system okablowania i wtyczek. Niemniej zostały wprowadzone specjalne interfejsy, które umożliwiają połączenie NMEA 0183 z NMEA 2000. Nowy system umożliwia bardzo szybka transmisję danych.

Plotter Display – Ekran nawigacyjny GPS-a, na którym z lotu ptaka pokazana jest pozycja względem waypointów oraz innych punktów zaznaczonych w pamięci odbiornika.

Pomiar prędkości – System GPS NAVSTAR nie posiada żadnych ograniczeń prędkości i wysokości, lecz zgodnie wymogami Departamentu Obrony USA cywilne i komercyjne odbiorniki GPS mogą pracować jedynie poniżej prędkości 1665 km/h i poniżej wysokości 18 km. Nie produkowane już modele starszego typu (np. GPS-40, GPS-45) miały ograniczenie do prędkości 166,5 km/h. Z chwilą wprowadzenia do produkcji 12-kanałowych odbiorników to ograniczenie zostało zniesione.

Present Position – Obecna pozycja, w której znajduje się odbiornik GPS NAVSTAR, a my wraz z nim. Podawana jest najczęściej
w stopniach, minutach i tysięcznych częściach minuty.

PS/2 – Mini DIN 6 – Standard złącza wykorzystywany np. w różnego rodzaju kablach przejściowych. Złącze jest znane np. ze starszych typów myszy komputerowych.

Points – Punkty, których współrzędne wraz z opisem i znakiem graficznym można wprowadzać do pamięci odbiornika. Zazwyczaj można to zrobić przyciskając odpowiedni przycisk – wtedy odbiornik automatycznie wprowadza współrzędne punktu w którym się znajdujemy, możliwe jest też „zaoczne” tworzenie nowych punktów i ręczne wprowadzenie ich pozycji. W odbiornikach współpracujących z komputerem istnieje trzeci sposób, polegający na wgrywaniu punktów z komputera PC.

Position Display – Pozycja nawigacyjna wyświetlana na ekranie odbiornika GPS NAVSTAR zawiera szczegółowe informacje
o długości i szerokości geograficznej miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy.

Real Time Kinematic – Jest najbardziej zaawansowaną technologią pomiarów z jaką spotykamy się w odbiornikach GPS NAVSTAR. Sposób przeprowadzania pomiaru jest bardzo podobny do kinematycznego pomiaru DGPS z tą różnicą, że dokładność rzędu 0,1 m jest uzyskiwana w czasie rzeczywistym.

Ref/Reference Waypoint – Punkt odniesienia.

Road & Recreation – Oprogramowanie na CD wykonywane w wersjach dla poszczególnych krajów, zawierające dokładne mapy.

RS 232 – Standardowy 9-pinowy port występujący w większości komputerów PC.

SA/Selective Availability – Sygnał pozwalający na zmniejszenie dokładności odbiornika – tak, że wynosi ona ok. 100 m. Istnieje możliwość włączenia SA np. w rejonach konfliktów zbrojnych. Do 2 maja 2000 sygnał GPS był standardowo zagłuszany przez Departament Obrony USA.

Satellite Status Display – Ekran, na którym wyświetlana jest aktualna informacja o satelitach NAVSTAR aktualnie obserwowanych przez nasz odbiornik. Zawiera ona również dane na temat poziomu sygnału odbieranego przez urządzenie, kierunek,
w którym znajdują się satelity. Ekran z tymi danymi przydaje się w szczególności przy „odpalaniu” GPS-a, ponieważ możemy na bieżąco śledzić jak odbiornik nawiązuje łączność z kolejnymi satelitami oraz kiedy podaje nam już wyznaczoną pozycję geograficzną.

Ślad – Ciąg powiązanych ze sobą punktów powstałych w wyniku działania funkcji TrackLog.

TAI/International time Atomic – Międzynarodowy czas atomowy.

TTFF/Time to First Fix – Czas do pomiaru pierwszej pozycji.

Track/TRK – Kierunek przemieszczania się względem Ziemi.

TrackLog – W czasie pracy każdy GPS automatycznie zapisuje przebytą trasę, która następnie może być wykorzystana np. do powrotu do miejsca początkowego lub do przejścia trasy po pewnym czasie. W nowszych odbiornikach istnieje możliwość zapamiętania do kilkudziesięciu śladów. Z czasem w odbiorniku powstaje indywidualna baza przebytych tras. Po zapełnieniu pamięci odbiornika trasy można przegrać na dysk komputera.

Trasa – Pozwala na przebycie wcześniej zaplanowanej trasy poprzez kilkanaście punktów (mogą to być zarówno punkty użytkownika – waypoints, jak i punkty będące częścią składową mapy bazowej). Użytkownik przed wyruszeniem w podróż buduje trasę dodając kolejno charakterystyczne punkty które będą się na niej znajdować. Trasy można także tworzyć za pomocą oprogramowania na PC i gotową przetransferować do odbiornika.

Układ odniesienia – Matematyczno – geodezyjny model ziemi. Podczas nawigacji z odbiornikiem i mapą należy ustawić w odbiorniku układ odniesienia w którym została sporządzona mapa. Wszystkie odbiorniki GPS NAVSTAR pracują w układzie odniesienia WGS-84 – World Geodetic System. Odbiorniki posiadają możliwość ustawienia wbudowanych układów odniesienia, a także zdefiniowanie wszystkich parametrów dla dowolnego układu odniesienia.

USB typ A – Rodzaj większego złącza standardu USB stosowanego przy transmisji danych.

VMG/Velocity Made Good – Prędkość rzeczywista zbliżania się do wybranego celu.

WAAS/Wide Area Augmentation System – System poprawek różnicowych dalekiego zasięgu pozwalający na dokładność poniżej 3 metrów. W Europie występuje pod nazwą EGNOS. Różnica pomiędzy DGPS a WAAS polega na sposobie przesyłania danych
z poprawkami do odbiornika. W systemie WAAS odbywa się to za pośrednictwem dodatkowych trzech geostacjonarnych satelitów.

Waypoint/wpt – Punkt trasy – pozycja określonego miejsca wprowadzona do pamięci odbiornika. Punktom można nadawać własne nazwy, przypisywać ikony.

Wtyk IPAQ 38xx/39xx/5xxx/22xx – Standard wtyku do iPAQ serii 3800, 3900, 5400, 2200. Służy do transmisji danych, zasilania iPAQ. Podłączania akcesoriów np. GPS za pomocą kabla, stacji dokujących w uchwytach.

Zimny start/Cold Start – Czas potrzebny do ściągnięcia przez odbiornik GPS danych o konstelacji i stanie technicznym satelitów, po dłuższym okresie wyłączenia odbiornika. Proces aktywacji odbiornika GPS NAVSTAR obliczającego pozycje po raz pierwszy lub, jeśli był przewieziony na dużą odległość od czasu ostatniego uruchomienia. Zimny start zajmuje o wiele więcej czasu niż aktywacja kolejna odbiornika na tym samym obszarze, dzieje się takdlatego, że
w przypadkach podanych wyżej procesor GPS-a musi dokonać o wiele więcej nowych obliczeń, aby odczytać nową, dokładną pozycję.

Zoom GPS – Niezwykle przydatna funkcja, która jest zazwyczaj powiązana z ekranem plottera. Zoom plottera w sposób skokowy potrafi zmienić wielkość prezentowanego obszaru i tak, jeśli chcemy zobaczyć ile np. waypointów znajduje się w okolicy wybieramy przykładowo plot, który pokazuje obszar 1,5 km na 1,5 km. Potem stopniowo dzięki zoomowi „zagłębiamy” się w ekran GPS-a poznając coraz więcej szczegółów na danym terenie.