TAK dla bezpieczeństwa Polski


GRUPA WB była partnerem głównym konferencji Defence24 Days. Wydarzenie odbywało się od 6 do 7 maja na warszawskim Stadionie Narodowym. Na konferencji GRUPA WB zaprezentowała swoje rozwiązania – radiostacje, bezzałogowce, systemy pola walki i platformę integracji komunikacji – zintegrowane z systemem TAK (Team Awareness/Assault Kit).

Fot.: Grupa WB

TAK (Team Awareness/Assault Kit) to aplikacja mapowa umożliwiająca dzielenie się informacjami. Powstał jako projekt rządu amerykańskiego, system o otwartej architekturze, oparty na protokole Cursor on Target (CoT, MIL-STD-6090). Kody źródłowe dostępne są dla wszystkich, można je pobrać ze stron internetowych.

GRUPA WB dostrzega potencjał Team Awareness/Assault Kit, daje przykład i umożliwia integrację swoich produktów z tym otwartym rozwiązaniem. Polski producent zaawansowanych rozwiązań dla bezpieczeństwa i obronności chce być liderem w zastosowaniu protokołu Cursor on Target na produkowanych urządzeniach.

GRUPA WB  zintegrowała już z systemem TAK radiostacje (F@stnet, 3501, R35010, COMP@N i PERAD), systemy bezzałogowe (w tym FLYEYE i WARMATE), systemy zarządzania walką (TOPAZ) oraz platformę integracji komunikacji (PIK).

Stany Zjednoczone udostępniają sojusznikom Team Awareness/Assault Kit w ramach rozpowszechnienia tego standardu. System zyskuje nowe funkcjonalności dzięki współpracy użytkowników i testowaniu rozwiązania przezzaangażowane strony. Zastosowanie TAK pozwala na osiągnięcie ad-hoc interoperacyjności użytkowników używających tego samego oprogramowania i standardu Cursoron Target.

Każdy, na podstawie pakietu do tworzenia oprogramowania, może stworzyć rozwiązanie integrujące własny produkt do wykorzystania w systemie TAK. Obejmuje to systemy łączności, sztucznej inteligencji, rozpoznania: sensory lub bezzałogowce, a nawet bazy danych.

Fot.: Grupa WB

Team Awareness/Assault Kitto ogólnie dostępny system, który może być używany przez siły zbrojne, służby mundurowe, rządy, organizacje (np. pogotowie) oraz osoby prywatne.

Zastosowanie wspólnego protokołu CoT pozwala na błyskawiczną integrację systemów wojskowych i cywilnych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wspólnego działania żołnierzy, funkcjonariuszy i cywilów w czasie klęsk żywiołowych, kryzysów czy operacji poszukiwawczo-ratowniczych.

TAK to jedyna dostępna na świecie darmowa platforma o tak wysokiej dojrzałości, dzięki której policja, straż pożarna, straż graniczna czy pogotowie mogą wzajemnie dzielić się informacjami.

Każdy może korzystać z otwartego systemuTeam Awareness/Assault Kit, każdy może też tworzyć własne, specjalistyczne rozszerzenia (tzw. „wtyczki”) dostępne publicznie lub do zastosowania wewnątrz jego organizacji.

Oznacza to zdolność do przeglądania mapy, korzystania ze znaczników, zaznaczania obszarów, podglądu obrazu wideo wraz z telemetrią (prezentującą położenie bezzałogowca lub kamery i kierunek obserwacji sensora).

W praktyce użycie TAK, w szczególności na urządzeniu przenośnym (smartfon), w niewielkim stopniu różni się od wykorzystywania popularnej aplikacji mapowej. Dzięki otwartemu środowisku TAK, przez zastosowanie protokołu CoT, możliwa jest integracja wielu różnych rozwiązań – w tym specjalistycznych urządzeń i systemów zamkniętych.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.