Agencja OCCAR zleca MBDA wykonanie fazy koncepcyjnej projektu HYDIS²


MBDA podpisała 15 maja br. w imieniu partnerów konsorcjum HYpersonic Defence Interceptor Study (HYDIS2) umowę z Organizacją Współpracy Uzbrojeniowej OCCAR (Organisation Conjointe de Cooperative en Matière d’Armement) o dotację z Europejskiego Funduszu Obronnego oraz umowę dotyczącą zamówień powiązanych (współfinansowaną przez państwa członkowskie), zaczynając fazę koncepcyjną HYDIS2. Komisja Europejska wybrała projekt HYDIS² do finansowania w lipcu 2023 r., a rządy Francji, Niemiec, Włoch i Holandii zdecydowały się na jego współfinansowanie. Podpisanie umowy między MBDA i OCCAR wyznacza początek trzyletniej fazy prac analityczno-koncepcyjnych, których celem jest wybór najbardziej odpowiedniej i skutecznej koncepcji oraz architektury systemu obrony przed rakietami hipersonicznymi i antybalistycznymi.

Fot.: MBDA

Nowy etap prac, koordynowany przez MBDA, pozwoli partnerom:

  • zebrać i zharmonizować definicje scenariuszy działania i interfejsów systemów uzbrojenia, uwzględniających plany państw Europy i NATO,
  • opisać wspólną definicję każdego zagrożenia w oparciu o wiedzę i doświadczenie wszystkich zaangażowanych partnerów,
  • skonsolidować wymagania dotyczące systemu uzbrojenia i ustalić kwestie integracji w całym systemie obrony powietrznej
  • wybrać najbardziej odpowiednią koncepcję środka zwalczania pocisków hipersonicznych i balistycznych, spełniająca wymagania państw europejskich, wraz z powiązaną architekturą systemu uzbrojenia, aby przygotować fazę oceny i dążyć do jego wdrożenia do eksploatacji około roku 2035
  • doskonalić technologie umożliwiające wdrożenie koncepcji broni do zwalczania rakiet hipersonicznych w kolejnej fazie programu
  • zbudować sieć partnerów przemysłowych potrafiących produkować przyszłe systemy rakiet przeciwhipersonicznych.

MBDA koordynuje prace konsorcjum HYDIS², skupiającego 19 partnerów i ponad 20 podwykonawców z 14 krajów UE. Obok oddziałów MBDA we Francji, Niemczech, Włoszech i Hiszpanii partnerami w projekcie są ArianeGroup, AVIO, Avio Aero, Bayern-Chemie, CIRA, DLR, GKN Fokker, LYNRED, OHB System AG, ONERA, ROXEL France, THALES LAS France, TDW, THALES Netherlands i TNO. HYDIS² to centralny element wkładu państw europejskich w misję obrony ludności i wojsk, w szczególności przed nowymi zagrożeniami hipersonicznymi, których zwalczanie wymaga podejścia  radykalnie różniącego od zwalczania celów balistycznych.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.