GLADIUS dla artylerii.


20 grudnia 2023 r. Grupa WB dostarczyła Siłom Zbrojnym RP elementy bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. Przekazanie pojazdów oraz bezzałogowych statków powietrznych rodzin FT-5 i BSP-U nastąpiło już w 19 miesięcy od podpisania umowy. 

Zrealizowana dostawa była wynikiem pozytywnie przeprowadzonych testów, obejmujących m.in. działanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych z głowicą bojową. Efektem jest odbiór przez WP kolejnych elementów pierwszego bateryjnego modułu GLADIUS. 

Warto przypomnieć, że 15 grudnia 2022 r. Siły Zbrojne RP odebrały pierwsze elementy systemu GLADIUS. Umożliwiło to rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich przed kolejnymi dostawami elementów systemu GLADIUS.

Umowa na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym została podpisana 6 maja 2022 r. Stronami kontraktu są Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i spółka wiodąca Grupy WB – WB Electronics S.A.

WB Gladius. Fot.: Grupa WB

Pakiet logistyczny obejmuje dostawę zestawów obsługowych i usługę serwisową dotyczącą bezzałogowych statków powietrznych. W skład pakietu szkoleniowego, oprócz samego szkolenia żołnierzy, wchodzą treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu.

Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone są do precyzyjnego rażenia celów oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych FT-5.  

Rolę efektorów systemu pełnią uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne BSP-U, zintegrowane z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP narodowym systemem kierowania ogniem TOPAZ.  

W skład bateryjnego modułu wchodzą również: wozy wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy obsługi technicznej, inne pojazdy oraz zapas uderzeniowych BSP-U. 

WB Gladius. Fot.: Grupa WB
TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.