TOPAZ z interfejsem ASCA


7 lipca bm. Agencja Uzbrojenia i spółka wiodąca GRUPY WB – WB Electronics zawarły kolejną umowę wykonawczą w ramach umowy ramowej dotyczącej modyfikacji Zautomatyzowanego Systemu Kierowania Ogniem TOPAZ do standardu Zautomatyzowanego Systemu Dowodzenia i Kierowania środkami rażenia w ramach połączonego wsparcia ogniowego TOPAZ(+).

Zautomatyzowany System Kierowania Ogniem TOPAZ z interfejsem ASCA. fot.Grupa WB

Przedmiotem podpisanej umowy jest opracowanie interfejsu ASCA (zgodnego z publikacją ASCA-012 Common Technical Interface Design Plan) wraz z jego implementacją w oprogramowaniu systemu TOPAZ. Oznacza to uzyskanie przez Wojska Rakietowe i Artylerii możliwości współpracy z pododdziałami artylerii innych państw będących członkami porozumienia ASCA(Artillery Systems CooperationActivities). 

Umowa będzie wykonywana w latach 2023-2025. Oprócz implementacji protokołu ASCA w Zautomatyzowanym Systemie Kierowania Ogniem obejmuje również aktualizację oprogramowania TOPAZ w wybranych pododdziałach wykorzystujących haubice KRAB i K9 oraz na szczeblu pułku lub brygady artylerii lufowej lub rakietowej. 

Zautomatyzowany System Kierowania Ogniem TOPAZ z interfejsem ASCA. fot.Grupa WB

Zgodnie z umową WB Electronics S.A. udzieli Ministerstwu Obrony Narodowej nieograniczonej licencji, umożliwiającej wykorzystanie systemu TOPAZ z interfejsem ASCA w Siłach Zbrojnych RP. Elementem kontraktu jest również opracowanie dokumentacji, przeszkolenie dowódców oraz wsparcie techniczne.

Zaktualizowane oprogramowanie ZZKO TOPAZ oprócz zapewnienia realizacji rażenia ogniowego w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez różne środki ogniowe, będące na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozwoli na uzyskanie interoperacyjności w układzie sojuszniczym i narodowym poprzez implementację interfejsu ASCA.

TOPAZ to opracowany przez WB Electronics (spółkę wiodącą GRUPY WB), całkowicie polski zautomatyzowany system dowodzenia i kierowaniem ogniem artylerii. Może być skonfigurowany do dowodzenia i kierowania na różnych szczeblach taktycznych, do poziomu pułku lub brygady artylerii lufowej i rakietowej włącznie. 

TOPAZ wykorzystuje różnorodne środki łączności radiowej oraz przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej, a także może integrować różnego rodzaju sensory, jak systemy nawigacji inercyjnej, radary pola walki, czy środki rozpoznania optoelektronicznego. 

Wykorzystanie systemu TOPAZ przekłada się m.in. na skrócenie czasu reakcji ogniowej, automatyzację określenia nastaw do prowadzenia ognia, zautomatyzowany obieg informacji rozpoznawczych i zapewnienie świadomości sytuacyjnej na polu walki.

ASCA to międzynarodowa inicjatywa, z wiodącym udziałem państw członkowskich NATO, która ma na celu zwiększenie interoperacyjności i umożliwienie bezpośredniego współdziałania systemów kierowania ogniem artylerii sił zbrojnych z różnych państw uczestniczących w tym programie. Jest to realizowane przez zastosowanie ujednoliconych standardów i jednolitego interfejsu w poszczególnych krajowych systemach.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.