TOPAZ dla sojusznika z NATO


Zintegrowany system zarządzania walką TOPAZ został wybrany przez siły zbrojne sprzymierzonego z Polską państwa NATO. Opracowany przez polskich inżynierów z Grupy WB modułowy zestaw aplikacji klasy C4I trafi do sił zbrojnych Bułgarii. TOPAZ powstał w celu zapewnienia dowódcom na każdym szczeblu świadomości sytuacyjnej i pełnej kontroli nad sytuacją na polu walki. 

 

TOPAZ. Fot.: Grupa WB

WB Electronics, spółka wiodąca Grupy WB, podpisała umowę na dostarczenie zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ do sojuszniczego państwa bałkańskiego. Dostawa polskiego rozwiązania klasy BMS (Battlefield Management System) ma zostać zrealizowana w ciągu kilku miesięcy. Zapoczątkuje to obecność systemu TOPAZ w bułgarskich wojskach lądowych.

Siły zbrojne Bułgarii zainteresowane były modułami opracowanymi dla pododdziałów artylerii, na wzór wdrażania systemu do rodzimych wojsk rakietowych i artylerii oraz innych zagranicznych użytkowników. TOPAZ ma m.in. wspomagać wymianę danych uzyskanych z radiolokacyjnych zestawów rozpoznania artyleryjskiego ARTHUR (ARTilleryHUnting Radar).

TOPAZ. Fot.: Grupa WB

TOPAZ służy nie tylko do kierowania ogniem, ale także do wsparcia działań taktycznych na polu walki. Może zostać zintegrowany z nowymi typami środków rozpoznania i rażenia, w tym z systemami bezzałogowymi tak rozpoznawczymi, jak i uderzeniowymi.

Doświadczenia z eksploatacji zintegrowanego systemu zarządzania walką TOPAZ – także w warunkach bojowych – doprowadziły do jego rozbudowy o funkcjonalności związane z dowodzeniem, zabezpieczeniem logistycznym, kierowaniem uderzeniami amunicji krążącejoraz rozpoznaniem radarowym, optoelektronicznym i akustycznym.

Jedną z podstawowych cech systemu TOPAZ jest modułowość i jego skalowalność. Opracowane całkowicie w Polsce rozwiązanie może zostać skonfigurowane do zarządzania polem walki na różnych szczeblach taktycznych. Katalog pakietów integracji obejmuje wszystkie wyroby Grupy WB i kluczowe sensory światowych producentów, jak na przykład nawigacje inercyjne, radary pola walki, środki rozpoznania optoelektronicznego.

Moduły systemu TOPAZ umożliwiają wykorzystanie różnorodnych środków łączności radiowej i satelitarnej, a także przewodowej i radiowej łączności szerokopasmowej do wsparcia planowania na wyższych szczeblach dowodzenia.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.