Sukces strzelań kwalifikacyjnych systemu obrony powietrznej MAADS z użyciem rakiety CAMM-ER


Specjaliści firmy MBDA wykonali zakończone sukcesem strzelania kwalifikacyjne nowej generacji zaawansowanego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu MAADS (Medium Advanced Air Defence System (MAADS), opracowywanego przez konstruktorów MBDA. Do testów użyta została rakieta CAMM-ER. Użytkownikiem MAADS będą włoskie Siły Powietrzne, gdzie nowy system walki zastąpi system krótkiego zasięgu SPADA. Dzięki niemu włoscy przeciwlotnicy uzyskają nowe zdolności bojowe – do zwalczania celów powietrznych na średnich odległościach.

Fot. MBDA

Test poligonowy był ważnym wydarzeniem, bo po raz pierwszy od integracji z pociskiem CAMM-ER przetestowany i zakwalifikowany w praktyce został moduł centrum kierowania walką (Detection Center – system zarządzania walką i łączności BMC4I Sirius z udoskonalonym oprogramowaniem). Do testu użyto drona-celu symulującego atak wrogiego samolotu na wyrzutnię. Sprawdzian potwierdził zdolności defensywne oraz osiągi zarówno pocisku, jak i całego zintegrowanego systemu.

Fot. MBDA

MBDA jest władzą projektową dla całego systemu, składającego się z modułu Detection Center (składa się nań sprzęt oraz oprogramowanie Battle Management Command, Control, Communication, Computer & Intelligence projektu MBDA) oraz radaru Kronos Land wykonanego przez firmę Leonardo; do którego dołączono wyrzutnię i pocisk CAMM-ER produkcji MBDA.

Podczas testu Detection Centre wykryło atakującego drone, następnie poprawnie zidentyfikowało go i sklasyfikowało nadając status celu.  W kolejnym etapie oprogramowanie zaproponowało sposób obrony i pokierowało startem rakiety CAMM-ER, która zniszczyła zagrożenie. Test potwierdził poprawna pracę radiowego łącza wymiany danych między pociskiem CAMM-ER and MAADS.

Sukces testu kwalifikacyjnego jest wynikiem wspólnej pracy połączonych włoskich i brytyjskich zespołów MBDA oraz fachowego wsparcia wsparciem SEGREDIFESA (Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Sekretariat Generalny Obrony i Narodowa Dyrekcja ds. Uzbrojenia).

Fot. MBDA

CAMM-ER to rakieta dalekiego zasięgu należąca do nowej generacji rodziny pocisków obrony powietrznej CAMM, opracowanych przez Wielką Brytanię i Włochy. Zastąpi Aspide w systemach OPL włoskich Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych. CAMM-ER jest również częścią morskiego systemu Albatros NG, który już znalazł nabywców zagranicznych, korzystających z możliwości optymalizacji zdolności marynarki wojennej do obrony powietrznej (NBAD).

Atutami pocisków CAMM-ER i CAMM są zaawansowana radiolokacyjna głowica naprowadzająca oraz system zimnego startu (Soft Vertical Launch). CAMM-ER ma inny profil aerodynamiczny i większy silnik – zaprojektowany przez AVIO – zapewniający większy zasięg lotu.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.