Współpraca GRUPY WB z Policją


25 kwietnia bm., podczas pierwszego dnia II Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, Komenda Główna Policji podpisała z Grupą WB porozumienie o wszechstronnej współpracy.

Policja to formacja, której ustawowym zadaniem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i porządku publicznego przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra. Zajmuje się też zwalczaniem przestępczości i zapobieganiem zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa. Policja projektuje, buduje, utrzymuje oraz wykorzystuje systemy teleinformatyczne o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Grupa WB specjalizuje się w systemach łączności i dowodzenia, systemach obserwacyjno-rozpoznawczych, bezzałogowych statkach powietrznych i systemach teleinformatycznych. Projektuje rozwiązania z dziedziny elektromobilności i magazynów energii. Jest liderem w dziedzinie zaawansowanych mobilnych systemów bezprzewodowychdo zastosowań w komunikacji specjalnej i maszyna-maszyna (M2M) oraz systemów integrujących cyfrową łączność radiową.

Grupa WB jest wiodącym ośrodkiem rozwijania zaawansowanych rozwiązań kryptograficznych, projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych oraz systemów kierowanych na rynek bezpieczeństwa publicznego, w tym ochrony infrastruktury krytycznej i zarządzania kryzysowego.

W ramach podpisanego listu intencyjnego Komenda Główna Policji i Grupa WB są zainteresowane współpracą w dziedzinie specjalizowanych systemów telekomunikacyjnych zarządzania kryzysowego i infrastruktury krytycznej, technologii 5G dla potrzeb Policji oraz innych służb mundurowych i tworzeniem rozwiązań dla radia kognitywnego.

Współpraca ma dotyczyć również magazynów energii, inteligentnych systemów analizy obrazu opartych na algorytmach uczenia maszynowego oraz sztucznej inteligencji, systemach automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych, bezzałogowych statków powietrznych, cyberbezpieczeństwa i rozwiązań do zabezpieczenia sieci teleinformatycznych.

Fot.: Grupa WB

Współpraca między Policją a Grupą WB będzie prowadzona w formie wsparcia technicznego w działaniach i korzystaniu z zasobów, inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, promowaniu ich wyników, w szczególności innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Podmioty zainteresowane są również doradztwem naukowo-badawczym, konsultacjami techniczno-technologicznymi i ekspertyzami, kształceniem funkcjonariuszy i pracowników, organizowaniem szkoleń, kursów, konferencji naukowych, targów, staży i praktyk oraz szeroką wymianą wiedzy i doświadczeń.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.