Airbus z kontraktem na dostawę dla Angoli satelity optycznego Angeo-1


Wspieramy strategiczne ambicje Angoli w odniesieniu do przestrzeni kosmicznej za pomocą najbardziej zaawansowanego satelity w swojej klasie.

3 marca 2023 r. – podczas wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Angoli, firma Airbus Defence and Space ogłosiła zawarcie umowy na dostawę dla tego kraju Angeo-1, pierwszego angolskiego satelity do obserwacji Ziemi. Zostanie on wyprodukowany w zakładzie Airbus Defence and Space we Francji i pomoże rozwinąć współpracę obu państw. 

fot. Airbus

Jean-Marc Nasr, szef działu systemów kosmicznych w Airbusie, powiedział: „Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej umożliwia wsparcie życia na Ziemi. Jako strategiczny partner Angoli w przestrzeni kosmicznej, Airbus dostarczy satelitę do obserwacji Ziemi najnowszej generacji, wspierającego rozwój społeczny i gospodarczy, w tym szereg działań strategicznych, takich jak planowanie urbanistyczne i zarządzanie cennymi zasobami surowców”.

Podmioty angolskie opracowały już różne aplikacje wykorzystujące zdjęcia satelitarne firmy Airbus Defence and Space do mapowania użytkowania gruntów, monitorowania rolnictwa i nadzoru gospodarki morskiej. Angola użytkuje też własnego satelitę telekomunikacyjnego (Angosat-2). 

W konstrukcji Angeo-1, opierającej się na projekcie satelity optycznego Airbusa S250 – wykorzystane będzie ponad 30-letnie doświadczenie Airbusa w produkcji niezawodnych systemów kosmicznych. Po uruchomieniu na orbicie Angola zyska najbardziej zaawansowanego satelitę tej klasy w regionie. Będzie on wspierał rozwój kraju w wielu różnych sektorach, m.in. poprawiając życie obywateli kraju. Suwerenny dostęp do zobrazowań satelitarnych w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju infrastruktury, mapowania zasobów naturalnych, nadzoru morskiego, w tym rybołówstwa, rolnictwa i osadnictwa. Zapewni również lepsze zrozumienie źródeł i wpływu zmian klimatu na gospodarkę, takich jak monitorowanie susz, podnoszenie się poziomu mórz i fluktuacje zasobów wodnych. 

Posiadanie własnego satelity doprowadzi do lepszego przygotowania się na klęski żywiołowe, dzięki lepszym wskaźnikom reagowania i zmniejszeniu strat w mieniu oraz infrastrukturze. W ramach partnerstwa zapewniony zostanie kompleksowy program szkoleniowy dla angolskich inżynierów w celu budowania krajowych kompetencji poprzez uzgodniony transfer wiedzy.

@jlprdeangola @AirbusSpace

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.