RADMOR to również nowoczesne Laboratorium Badawcze


Spółka RADMOR – część GRUPY WB jest uznanym producentem zaawansowanego sprzętu łączności radiowej dla sił zbrojnych Polski i innych państw świata. Zgodnie z oczekiwaniami wojskowych użytkowników, urządzenia produkowane w Gdyni mogą być używane nawet w najbardziej skrajnych warunkach klimatycznych. Aby sprostać wymaganiom w strukturze firmy działa Laboratorium Badawcze, przeprowadzające niezbędne badania i sprawdzające, czy radiostacje są zgodne z odpowiednimi normami.

Netwave20.2 z wyposażeniem umożliwiającym pomiar emisji Harmonicznych/Flicker’ów. Fot.: Michał Zatoński

Rynek usług laboratoryjnych jest w Polsce bardzo ograniczony. Tworzą go głównie placówki skupione wokół ośrodków naukowych. Wykwalifikowanych laboratoriów i centrów badawczych pozostających w strukturach przedsiębiorstw produkcyjnych jest stosunkowo mało. 

Akredytacja PCA

Jednym z nich jest Laboratorium Badawcze RADMOR S.A. – nowoczesny i świetnie wyposażony obiekt, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji. Zainstalowana w Gdyni aparatura jest unikatowa w skali nie tylko regionu pomorskiego, ale i kraju. Laboratorium wciąż rozwija się i poszerza zakres świadczonych usług i akredytacji. Placówka jest certyfikowananie tylko na polu cywilnym, ma również akredytację w zakresie badań dla obronności i bezpieczeństwa. Dzięki temu świadczy usługi nie tylko dla spółki-matki, ale i wielu zewnętrznych klientów. 

Badanie odporności na pole magnetyczne przy pomocy standardowej anteny 1×1 m. Fot.: Michał Zatoński

Od 2010 r. Laboratorium jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (numer akredytacji AB 1132). Oznacza to, że ma wyposażenie badawcze oraz personelkompetentny do wykonywania na wysokim poziomie badań określonych w swoim zakresie akredytacji. To gwarantuje wysoką jakość wykonywanych badań, co bardzo często odzwierciedlają sygnały płynące od klientów.

Badania

Laboratorium oferuje szeroki wybór badań z zakresu odporności mechanicznej, środowiskowej oraz badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń. Testy wykonywane są m.in. w nowoczesnych komorach klimatycznych, na wstrząsarkach wibracyjnych oraz w komorze semi-bezodbiciowej (o dystansie pomiarowym 3 metry). 

W pracach wykorzystywane są stanowiska badawczezbudowane w oparciu o nowoczesne wyposażenie pomiarowe: testery radiokomunikacyjne, generatory wysokiej częstotliwości, mierniki mocy, analizatory widma, oscyloskopy. Sprzęt jest dodatkowo wspomagany aplikacjami, wykorzystującymi środowisko LabVIEW. Pozwala to utworzyć kompletne systemy pozwalające na automatyczne wykonywanie pomiarów wraz z dokonywaniem szczegółowych zapisów.

Nowoczesny sprzęt

Aby systemy łączności produkowane przez RADMOR mogły trafić na rynek muszą spełniać coraz więcej różnorodnych wymagań. W związku z tym Laboratorium Badawcze ciągle rozszerza swoja ofertę. W szczególności dla klientów, którzy zobowiązani są przetestować swoje produkty na zgodność z obowiązującymi w kraju normami. 

Wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie badań odporności na pole magnetyczne większych obiektów za pomocą cewki Helmholtza. Fot.: Michał Zatoński

Przez ostatnie lata Laboratorium wymieniło aparaturę badawczą na nowy sprzęt o wyższej klasie, charakteryzujący się nowymi funkcjonalnościami. W większości przypadków inwestycje były finansowane ze środków własnych gdyńskiej spółki. Projekt modernizacji Laboratorium był równieżniedawno dofinansowany z funduszy europejskich, związanych z Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Działaniem 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”.

Podstawą sukcesu w funkcjonowaniu każdego laboratorium badawczego są nowoczesne urządzenia służące do wykonywania skomplikowanych testów. Dlatego też RADMOR stale inwestuje w aparaturę badawczą oraz w szkolenia personelu laboratoryjnego. 

Najnowsze nabytki

Specjaliści z Radmoru otrzymali do dyspozycji kolejne nowoczesne urządzenia.Programowalne, trójfazowe źródło napięcia (AC/DC) AMETEKNetWave 20.2 zapewnia potężne możliwości generacji przebiegów dla różnych aplikacji testowych w obszarze badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Pozwala wykonać badania odporności urządzeń na anomalie występujące w sieci zasilającej prądu stałego i zmiennego. Takie testy są szczególnie istotne dla sprzętu, którego stabilność zasilania w krytyczny sposób decyduje o działaniu. Jest to ważne dla urządzeń instalowanych na pokładach samolotów (standardyRTCA/DO, Airbus, Boeing). Badaniom tego typu podlegają również rozwiązania stosowane w przemyśle motoryzacyjnym, okrętowym i obronnym (amerykańskie normy MIL-STD).

Wyposażenie umożliwiające przeprowadzenie badań odporności na pole magnetyczne do 1000 A/m impulsowo, 100 A/m pola ciągłego. Fot.: Michał Zatoński

Przy zastosowaniu odpowiednich analizatorów oraz oprogramowania wspomagającego pomiary, NetWaveumożliwia wykonanie badań zniekształceń generowanych przez urządzenia do sieci zasilających. Chodzi o emisje generowanych harmonicznych częstotliwości zasilającej oraz wpływu urządzeń na migotanie światła w pomieszczeniach (tzw. flicker). Producenci większości urządzeń powszechnego użytku (w tym AGD) muszą wykazać, że nie przekraczają one dopuszczalnych wartości emisji zakłócających.

Za pomocą nowej aparatury specjaliści z Laboratorium RADMOR mogą dokonać pomiaru i analizy parametrów energii dostarczonej do systemu pomiarowego przez źródła energii AC/DCzastosowane w odnawialnych źródłach energii – w inwerterach (falownikach). To urządzenia przetwarzające stałe napięcie z paneli fotowoltaicznych na zmienne napięcie, wprowadzane do sieci zasilającej. Podobnie wygląda to w przypadku innych, zapasowych źródeł zasilania, jak akumulatorów do zasilaczy awaryjnych (UPS).

Zgodność z normami

Opisane wyposażenie pozwala na wykonywanie w laboratorium Radmorubadań zgodnie z normami:

  • Pomiar emisji, zarówno dla urządzeń zasilanych jedno jak i trójfazowo:
  • PN-EN IEC 61000-3-2, PN-EN IEC 61000-3-12 (pomiar harmonicznych),
  • PN-EN IEC 61000-3-3, PN-EN IEC 61000-3-11(pomiar tzw. Flicker’ów).
  • Odporność na pole magnetyczne:
  • PN-EN IEC 61000-4-8 do 1000 A/m impulsowo, 100 A/m pola ciągłego.
  • Odporność na anomalnie zasilania:
  • PN-EN IEC 61000-4-13 Harmoniczne i między harmoniczne,
  • PN-EN IEC 61000-4-14 Skoki napięcia zasilania,
  • PN-EN IEC 61000-4-28 Wahania częstotliwości sieciowej.

Rozszerzenie akredytacji

Polskie Centrum Akredytacji dokonało rozszerzenia zakresu akredytacji AB 1132 dla Laboratorium Badawczego RADMOR S.A. o wyżej wymienione badania emisji harmonicznych oraz flicker’ów, jak również odporności na pole magnetyczne (za wyjątkiem normy PN-EN IEC 61000-3-11).

Nowe wydanie zakresu akredytacji jest dostępne pod tym linkiem.

Tekst: Michał Zatoński 

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.