Dostawa robotów mobilnych PIAP Gryf dla siły specjalnych policji Republiki Korei 


W końcu września 2022 roku Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki  i Pomiarów PIAP dostarczył roboty pirotechniczne PIAP Gryf do Jednostek Operacji Specjalnych Koreańskiej Policji Narodowej (KNP-SOU).

Fot.: PIAP

Najnowsze model średniego (48kg) robota EOD trafiły do funkcjonariuszy oddziałów kontrterrorystycznych korańskiej policji. 

Fot.: PIAP

Jednostka Operacji Specjalnych Policji Republiki Korei, w skrócie SOU to rodzaj policyjnych oddziałów specjalnych/kontrterrorystycznych funkcjonujących w ramach Koreańskiej Narodowej Agencji Policyjnej.

SOU

SOU wykonuje misje kontrterrorystyczne w warunkach miejskich/środowisku cywilnym, operacje ratowania zakładników, wyszukiwanie i usuwanie materiałów wybuchowych związanych z incydentami terrorystycznymi. Dodatkowo jednostki zabezpieczają ważne imprezy międzynarodowe oraz wspomagają działania ratownicze w sytuacjach wyjątkowych, takich jak różnego rodzaju katastrofy czy kryzysy humanitarne.

Personel taktyczny Sił Specjalnych Policji Republiki Korei rekrutowany jest tylko pośród doświadczonych wojskowych sił specjalnych. Roboty pirotechniczne PIAP Gryf są już dobrze znane wojsku Korei Południowej, dlatego niektórzy operatorzy EOD w Policji znają poprzednie wersje tego urządzenia.

Fot.: PIAP

Mobilny robot pirotechniczny PIAP Gryf przystosowany jest do prowadzenia działań neutralizacyjnych związanych z użyciem przedmiotów i urządzeń niebezpiecznych, w tym materiałów wybuchowych. Przy jego użyciu można w bezpieczny sposób rozpoznać, podjąć i przetransportować podejrzany przedmiot do miejsca jego neutralizacji. W skrajnych sytuacjach neutralizacja może zostać zrealizowana na miejscu ujawnienia niebezpiecznego ładunku z wykorzystaniem akcesoriów robota.

Hybrydowy układ jezdny robota (koła + gąsienice) umożliwia sprawne poruszanie się po każdej nawierzchni, w zróżnicowanym terenie, a także w budynkach (w tym pokonywanie schodów). Koła robota mogą być szybko zdemontowane, co dodatkowo zmniejsza jego gabaryty i tym samym ułatwia prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach   np. na pokładzie statku powietrznego. 

Roboty PIAP Gryf dostarczone zostały z wyposażeniem dedykowanym dla policyjnych sekcji minersko-pirotechnicznych. Pozwala ono na użycie w akcji wyrzutnika pirotechnicznego i przenośnego rentgena. Technik bombowy może skorzystać z akcesoriów umieszczonych w banku narzędzi na bazie mobilnej robota, takich jak wybijak do szyb czy nóż do przebijania opon. W przypadku zakłóceń radiowych pracę ułatwi automatyczna nawijarka z przewodem światłowodowym.

Fot.: PIAP

Robot został wyposażony m. in. w kamerę PTZ z termowizją, w kamery jezdne z oświetlaczami IR (podczerwieni) do użytku w dzień i w nocy, kamerę o wysokiej rozdzielczości, wyposażoną w zoom optyczny o 33 krotnym powiększeniu oraz kamerę chwytakową ułatwiającą podejmowanie przedmiotów niebezpiecznych. Sterowanie odbywa się za pomocą nowoczesnego i poręcznego panelu sterownia, a wyszkolony funkcjonariusz z jego pomocą może z bezpiecznej odległości ocenić zawartość podejrzanego ładunku czy bagażu oraz innych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów. 

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.