Bez anteny nie ma łączności radiowej


Nawet najlepszaradiostacja lub radiotelefon nie będzie funkcjonował, jeśli użytkownik nie zastosuje odpowiedniej dla niego anteny, ściśle dopasowanej do częstotliwości, na której pracuje urządzenie. Od początku swojej działalności specjalizuje się w tym spółka RADMOR z Gdyni (spółka wchodząca w skład GRUPY WB).

Radiotelefon nadaje i odbiera sygnał radiowy, w którym dokonuje się dwustronna przemiana sygnałów akustycznych lub cyfrowych w odpowiednio zmodulowany sygnał wysokiej częstotliwości. Aby fale radiowe mogły rozprzestrzeniać się na wymagane odległości potrzebna jest dobra antena. Umożliwia wypromieniowanie lub odbiór fal elektromagnetycznych do lub z wolnej przestrzeni. Antena jest elementem dopasowującym wyjście nadajnika lub wejście odbiornika do ośrodka promieniowania. Jest to niezmiernie ważny element, od którego zależy powodzenie transmisji radiowej, jej zasięgi jakość.

Zmieniają się modele urządzeń, systemy cyfrowe zastąpiły analogowe, a konstrukcje anten pozostają niezmienne, jak prawa fizyki. Teoretycznie konstrukcja anten jest bardzo prosta. Wystarczy odcinek promiennika, wykonany z dobrego przewodnika, odpowiednio dopasowany impedancyjnie do radiotelefonu, o wymiarach porównywalnych z długością fali lub jego częścią.

W zależności on potrzeb i możliwości instalacji anteny mogą być ćwierćfalowe, półfalowe, 5/8 długości fali lub bardziej złożone anteny kolinearne.

Od początku działalności przedsiębiorstwa RADMOR, firma konstruuje i wytwarza anteny. Szczególnie na pasma VHF 2m i UHF 70 cm. Rozwiązania spółki z Gdyni znane są ze swojej znakomitej jakości i trwałości.

Fot. 1 Antena na pojeździe ratownictwa medycznego (fot. Firma AUTO-FORM)
Fot. 1 Antena na pojeździe ratownictwa medycznego (fot. Firma AUTO-FORM)

Na pojazdach różnych użytkownikówstosowane są anteny przewoźne RADMOR wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne i mechaniczne. Na pasmo VHF bardzo popularne są anteny 1/4λ typu 30834i 30830. Pręty antenowe osadzone są na bardzo trwałeji elastycznej sprężynie ułatwiającej wyginanie antenyw różnych kierunkach. Antena 30830 dodatkowo wyposażona jest w przegub motylkowy umożliwiający jej pochyleniew myjni lub przy wjeździe przez niskie drzwi garażowe. Na to pasmo oferujemy również anteny 1/2λ w obydwu rodzajach.

RADMOR poleca na pasmo UHF antenę 30840 ze sprężyną i motylkiem o długości 5/8λ. Ofertę uzupełniaprosta antena 1/4λ 30831. Po zamontowaniu na pojeździe można ją dostroić w całym paśmie częstotliwości poprzez odpowiednie docięcie pręta antenowego, uwzględniając wyniki pomiarów reflektometrem.

Fot.2 Antena na pojeździe Państwowej Straży Pożarnej (fot. Firma SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE)
Fot.2 Antena na pojeździe Państwowej Straży Pożarnej (fot. Firma SZCZĘŚNIAK POJAZDY SPECJALNE)

Coraz większa liczba pojazdów ma poszycia dachowe wykonane z nieprzewodzących kompozytów. W takim przypadku niezbędne jest dodanie elementu przewodzącego, tworzącego przeciwwagę anteny. Zwiększa to jednak grubość dachu. Takie rozwiązanie powoduje, że standardowe anteny mają zbyt krótki gwint do tego rodzaju zastosowań. Wychodząc naprzeciwko takim potrzebom RADMOR oferuje przewód antenowy ze złączem kątowym o wydłużonym gwincie (Fot.3).

Fot. 3 Przewód antenowy ze złączem kątowym
o wydłużonym gwincie (fot. A.Wysocki)
Fot. 3 Przewód antenowy ze złączem kątowym
o wydłużonym gwincie (fot. A.Wysocki)

Wielu użytkowników korzysta obecnie z systemów dyspozytorskich i transmisji danych, które wymagają użycia nie tylko anten radiowych,ale teżdodatkowych anten GPS, GSM czy LTE. Radmor oferuje również takie uniwersalne wielosystemowe anteny z serii 30837.

Fot. 4 Anteny 32812 zastosowane w łączności kolejowej (fot. RADMOR)
Fot. 4 Anteny 32812 zastosowane w łączności kolejowej (fot. RADMOR)

Ważnym elementem oferty są anteny stacjonarne, montowane na masztach i sterowane z radiotelefonów bazowych. RADMOR oferuje dipole półfaloweoraz anteny kolinearne.Do pierwszego typu należą anteny 32812w wykonaniach na pasma VHF i UHF.

Fot. 5 Antena 32812 do sterowania urządzeniami
w energetyce (fot. RADMOR)
Fot. 5 Antena 32812 do sterowania urządzeniami
w energetyce (fot. RADMOR)

Kolinearna antena 32821 na pasmo VHF znajduje szerokie zastosowanie w sieciach łączności różnych użytkowników między innymi: Straży Granicznej, Policji i Straży Pożarnej. Dzięki bardzo dobrym parametromelektrycznym i znakomitej odporności, znalazła zastosowanie w trudnych warunkach górskich i morskich (Fot. 6)

Fot. 6 Antena 32821 zainstalowana na posterunku obserwacyjnym Straży Granicznej (fot. RADMOR)
Fot. 6 Antena 32821 zainstalowana na posterunku obserwacyjnym Straży Granicznej (fot. RADMOR)

Stosując anteny produkowane przez RADMOR należy pamiętać o zasadach ich montażu. Jest to ważne szczególności przy instalacji modelów przewoźnych. Do każdej anteny dołączona jest szczegółowa instrukcja montażu i strojenia.Zwraca się w nich uwagę na użycie odpowiednich przewodów i złącz, a także zastosowania właściwej przeciwwagi i prawidłowegomiejsca montażu na pojeździe. Ważne jest także takie prowadzenie przewodów antenowych, obok przewodów zasiania i sterowania,aby nie występowały zakłócenia od włączonych urządzeń elektrycznych (np. świateł sygnalizacyjno-ostrzegawczych, akustycznych i świetlnych pojazdu uprzywilejowanego). Przy instalacji anten stacjonarnych ważna jest odpowiednia wysokość masztu, oddalenie od budynków i sieci energetycznych oraz właściwe uziemieniei zastosowanieinstalacji odgromowej.

Anteny i ich właściwa instalacja to klucz do dalekiej i niezakłóconej łączności radiowej. Należy o tym pamiętać i zwracać szczególną uwagę w trakcie projektowania i wykonania systemu radiowego.

Tekst: Andrzej Wysocki/ RADMOR S.A.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.