RADMOR. To 75 lat tradycji rozwoju i nowoczesności


W tym roku RADMOR obchodzi kolejną okrągłą rocznicę rozpoczęcia działalności. Firma ma już 75 lat. Niewielki zakład serwisowy z roku 1947 jest teraz największym polskim producentem urządzeń łączności radiowej. Działalność produkcyjną RADMOR rozpoczął od urządzeń morskich i radiotelefonów UKF. Dzisiaj jest krajowym liderem w dziedzinie produkcji wojskowego sprzętu łączności i jego głównym dostawcą dla polskiej armii. Do połowy lat 90. XX w. wojsko nie było znaczącym odbiorcą. Przełom w tym względzie nastąpił dopiero w 1994 r., kiedy firma wzięła udział w przetargu na radiostacje szczebla taktycznego dla Sił Zbrojnych RP. RADMOR wystąpił w nim wspólnie z francuskim potentatem elektroniki wojskowej – firmą Thomson-CSF (obecnie Thales). Zespół Radmor/Thales wygrał ten przetarg, a radiostacje wojskowe produkowane przez firmę stanowią teraz podstawowe wyposażenie żołnierzy Wojska Polskiego. 

Siedziba Radmoru w budowie (1978). fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

RADMOR stał się przedsiębiorstwem pod każdym względem nowoczesnym. Firma postawiła na nowe technologie produkcji, kupiła licencję na transfer technologii radiostacji wojskowych i opracowała własne urządzenia. 

Radiotelefon FM 315 (1969-1992). fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

W latach 90. XX w. RADMOR jako jeden z niewielu polskich zakładów elektronicznych potrafił przystosować się do zachodzących zmian gospodarczych i skutecznie działać na światowym rynku. Potrafił przejść do nowej rzeczywistości gospodarczej i technicznej. Podczas wdrażania programu restrukturyzacji skoncentrowano się na kliencie wojskowym. Opracowane zostały własne nowoczesne konstrukcje, dobrze sprzedające się i w kraju i za granicą. Siły Zbrojne RP to najważniejszy odbiorca radmorowskich systemów łączności, ale nie jedyny. Od wielu lat wojskowe radiostacje do łączności taktycznej są również eksportowane. Radmorowskie radiostacje wojskowe używane są nie tylko przez armie sąsiednich państw takich jak Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa czy Estonia, ale i w tak egotycznych krajach jak Algieria, Nigeria, Malezja i Indonezja. Radiostacje RADMORU trafiają do zagranicznych odbiorców również za pośrednictwem innych polskich producentów wyposażenia wojskowego np. opancerzone samochody patrolowe wyposażone w radmorowskie zestawy przewoźne radiostacji oraz urządzenia doręczne. W ponad 30 armiach świata żołnierze, wykonując swoje obowiązki, posługuje się radiostacjami z RADMORU. 

Radiotelefon FM 311 (1965_1970) fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

Klientami Radmoru są też polskie przedsiębiorstwa oraz służby państwowe takie jak Policja, Straż Pożarna czy Straż Graniczna. W ostatnich latach RADMOR wykonywał instalacje rozbudowanych systemów łączności cyfrowej TETRA i DMR dla odbiorców z branży energetycznej, dla portów lotniczych i terminali przeładunkowych. Siłą firmy jest zdolność do elastycznego reagowania na bieżące potrzeby klientów i wprowadzenie do oferowanych systemów łączności „funkcji na życzenie”. Odbiorcy cenią sobie możliwość adaptacji sprzętu do pojawiających się nowych zadań.

Praca konstruktora dawniej. fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

RADMOR zaangażowany jest w szereg europejskich programów badawczych. Jednym z ważniejszych jest program ESSOR (European Secure SOftware defined Radio) mający za zadanie opracowanie standardu europejskiego radia programowalnego, umożliwiającego współpracę systemów łączności wojsk różnych państw UE i NATO. Sukces programu ESSOR jest również sukcesem Polski. Po raz pierwszy nasz kraj wziął udział w opracowaniu jednej z najnowocześniejszych technologii elektronicznych na świecie. Dzięki pracy polskich inżynierów Polska jest współwłaścicielem opracowanych technologii. RADMOR jest polskim członkiem programu ESSOR i w wyniku uczestnictwa w tym programie posiadł wiedzę oraz doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu waveformu ESSOR HDR, a także platform SDR. Wiedza ta wraz z 75-letnim doświadczeniem w dziedzinie radiokomunikacji, umożliwiły zaprojektowanie oraz produkcję nowoczesnych polskich radiostacji wojskowych, zapewniających najwyższy stopień bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w skali światowej udało się siłami kilku firm opracować niezwykle wydajny waveform szerokopasmowy i udowodnić jego interoperacyjność z wykorzystaniem platform, wytworzonych przez producentów z różnych krajów. 

Praca na produkcji dawniej. fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

Doświadczenia zdobyte m.in. w międzynarodowych programach pomogły firmie w opracowaniu nowych rozwiązań dla wojska, odpowiadających założeniom koncepcji „żołnierza XXI wieku”. Postęp technologiczny, umożliwiający cyfrową obróbkę sygnałów, spowodował że zaczęto konstruować urządzenia radiokomunikacyjne integrujące wiele rodzajów modulacji i protokołów transmisji. Powstają szerokopasmowe urządzenia, które mogą zastąpić szereg radiotelefonów starszej generacji. W niektórych armiach świata wdrażane są obecnie programy wymiany dotychczasowego sprzętu łączności i zastępowania go nowoczesnymi, cyfrowymi urządzeniami zdolnymi pracować w szerokim paśmie i z różnymi rodzajami modulacji. Wpisując się w ten trend RADMOR proponuje nowe rozwiązania umożliwiające współpracę różnych rodzajów wojsk oraz pozostałych służb we wszelkich sytuacjach kryzysowych. W Radmorze opracowano rodzinę polskich radiostacji programowalnych (SDR) COMP@N. Na wspólnej platformie hardwarowej można zaimplementować waveformy umożliwiające integrację z sieciami IP, jednoczesną transmisję głosu i danych. Są to radiostacje noszone, które z adapterem samochodowym oraz wzmacniaczem mocy mogą utworzyć radiostacje mobilne i stacjonarne.

Taki jest dzień dzisiejszy firmy – innowacyjne rozwiązania, dwie spółki zależne i łącznie ponad 500 pracowników. Firma miała jednak dużo skromniejsze początki. W 1947 r. MORS (Morska Obsługa radiowa Statków) zatrudniała 7 osób zajmujących się serwisowaniem sprzętu radiowego na statkach. Stopniowo firma przeszła do produkcji radiotelefonów UKF (pierwszy wdrożono do produkcji w 1956 r.) i stała się głównym dostawcą sprzętu dla policji, straży pożarnej, straży granicznej oraz innych użytkowników takich jak służba zdrowia, służby leśnych, energetyka, drogownictwo, transport kolejowego, itp. Pewne ilości radiotelefonów trafiały także do armii. 

Morski odbiornik komunikacyjny OK 106 (1969-1981). fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

Od 1991 r. RADMOR stale unowocześnia wykorzystywaną do produkcji bazę sprzętową. Modernizowane są hale produkcyjne, począwszy od hali montażu finalnego urządzeń, a skończywszy na hali produkcyjnej bloków elektronicznych, którą wyposażono między innymi w nowoczesną linię do montażu powierzchniowego. Dla ugruntowania pozycji lidera na rynku dostawców środków łączności oraz zwiększenia zaufania do firmy RADMOR poddał certyfikacji swój System Jakości. Pierwszy certyfikat ISO firma uzyskała w 1998 r., a od 2001 r. ma też natowski certyfikat AQAP 2110. 

fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

RADMOR jako dostawca wyposażenia radiokomunikacyjnego dla sił zbrojnych różnych krajów, zobowiązany jest dostarczyć wyrób, który może być używany nawet w najbardziej skrajnych warunkach klimatycznych. W zawiązku z tym Laboratorium Badawcze (wcześniej Dział Badań Laboratoryjnych) istnieje jako integralna część firmy niemal od początków jej istnienia. Tak jak i wydziały produkcyjne laboratorium rozbudowywało swoje zaplecze sprzętowe, rozwijało zakres i poziom świadczonych usług. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz NATO niezbędna okazała się akredytacja firmowego laboratorium. Zmodernizowano i unowocześniono wyposażenie badawcze laboratorium. Przeprowadzono zmiany organizacyjne, niezbędne do otrzymania akredytacji tj. Dział Badań Laboratoryjnych przekształcono w Laboratorium Badawcze, funkcjonujące w strukturze firmy jako niezależna jednostka. Przez lata swojej działalności pracownie laboratorium wykonywały badania radiotelefonów noszonych, przewoźnych oraz stacjonarnych zgodnie z polskimi oraz europejskimi normami. Badania urządzeń elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacyjnych są niezwykle skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Kompleksowa ocena urządzania i możliwości jego stosowania w najróżniejszych środowiskach pracy wymaga użycia specjalistycznej aparatury badawczej, obsługiwanej przez wykwalifikowany personel laboratoryjny. Laboratorium badawcze RADMOR jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych obiektów tego typu w Polsce. Zainstalowana aparatura jest unikatowa w skali nie tylko regionu pomorskiego, ale i kraju. Laboratorium wciąż rozwija się i poszerza zakres świadczonych usług i posiadanych akredytacji. Laboratorium naszej firmy jest certyfikowane nie tylko na polu „cywilnym”; posiada również akredytację w zakresie badań dla obronności i bezpieczeństwa. 

fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

Przez 75 lat istnienia firma przeszła niejedną metamorfozę – od prywatnej spółki z o.o. poprzez przedsiębiorstwo państwowe i spółkę Skarbu Państwa aż do prywatnej spółki akcyjnej; od serwisowania urządzeń morskich poprzez produkcję radiotelefonów i radioodborników radiowych i wież grających po cyfrowe systemy łączności wojskowej. 

fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

Od 2011 r. RADMOR wchodzi w skład największej prywatnej grupy kapitałowej w polskim przemyśle obronnym WB GROUP. Wszystkie firmy z grupy prowadzą działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Polskie wojsko i szeroko pojęte służby mundurowe są głównymi i najważniejszymi klientami Grupy. Grupa WB oferuje najnowocześniejsze kompleksowe rozwiązania dla sił zbrojnych z całego świata w takich obszarach jak: systemy łączności, dowodzenia, rozpoznania i kierowania uzbrojeniem; systemy bezzałogowe różnych klas; systemy informatyczne i cyberbezpieczeństwa; wyposażenie oraz modernizacja sprzętu wojskowego. 

fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

Obecna pozycja firmy jest zasługą zaangażowania pracowników. „To nasza firma” z dumą powiedzieć może ponad 500 pracowników firmy oraz setki tych, którzy przez 75 lat tworzyli historię i dzień dzisiejszy zakładu. Przez te ponad siedem dekad istnienia Radmor stał się legendą, dzięki której zasłużył na swoją wystawę zatytułowaną właśnie „Legenda Radmoru”. Można było ją zwiedzać w Muzeum Miasta Gdyni na przełomie roku 2020 i 2021. Pan Paweł Gełesz, jeden z jej kuratorów, napisał o Radmorze słowa  w adekwatny sposób podsumowujące jej historię: 

 

fot.: Archiwum zakładowe RADMOR SA

„Dla jednych Radmor to wymarzone, cudem zdobyte hi-fi 5100, dla innych wyczekiwane rozmowy stęsknionych marynarzy za pośrednictwem Gdynia Radio, szum portowej codzienności, najlepsze polskie wzornictwo przemysłowe czy wreszcie miejsce pracy dziesiątek mieszkańców Gdyni i całego Trójmiasta. Istniejące nieprzerwanie od 1947 roku przedsiębiorstwo – najpierw pod nazwą MORS, potem pod szyldem Unitra-Radmor i Radmor – zapisało się w historii naszego kraju jako jeden z czołowych producentów urządzeń łączności. Sprzęty z logiem Radmoru przez lata służyły radiooficerom, płetwonurkom, taksówkarzom, kolejarzom i służbom mundurowym, trafiając pod strzechy miłośników czystego brzmienia w latach 80. XX wieku pod postacią nowoczesnego sprzętu muzycznego.”  

Redakcja Magazynu Tacgear.pl pragnie podziękować bardzo przedsiębiorstwu RADMOR SA oraz p.Małgorzacie Zeman za umożliwienie publikacji tego materiału.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

2 komentarze
  1. Nie ma to jak napisac artykuł o tym jak firma sie zmienilani rozwinęła i wstawić same archiwalne zdjecia z lat 70-80… Mistrzostwo. Mogliście dać jakieś porównanie „kiedyś i dziś”.

    1. Jak jest dziś, każdy widzi 😉
      Ale dziękujemy za słuszną uwagę. To na pewno nie będzie ostatni artykuł o Radmorze.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.