Oni już wybrali. Rekrutacja do Morskiego Oddziału Straży Granicznej.


Zdecydowali się wstąpić do Straży Granicznej i pomyślnie przeszli rekrutację. Ślubowanie w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku złożyło 17 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Odebrał je Komendant MOSG kontradmirał SG Andrzej Prokopski.

fot. A.Kubiak/Morski Oddział SG

W obecności sztandaru MOSG słowa roty ślubowania wypowiedziało 6 kobiet i 11 mężczyzn. Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia MOSG kmdr por. SG Jarosław Górski odczytał im zasady etyki funkcjonariusza Straży Granicznej, a błogosławieństwa udzielił kapelan MOSG ks. kmdr ppor. SG Andrzej Szpura. Nowo przyjętych powitał w szeregach funkcjonariuszy MOSG kontradmirał SG Andrzej Prokopski, jednocześnie gratulując im pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. Jak podkreślił, dzień ślubowania to rozpoczęcie odpowiedzialnej służby, która niejednokrotnie będzie wymagać poświęceń oraz wyrzeczeń, ale przyniesie też wiele satysfakcji. Wyraził przekonanie, że nowi funkcjonariusze będą godnie i odpowiedzialnie chronić nienaruszalności polskiej granicy. Już za kilka dni ślubujący dziś funkcjonariusze rozpoczną naukę w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej. Po zakończeniu szkolenia podejmą służbę w swoich macierzystych placówkach i dywizjonach.

fot. A.Kubiak/Morski Oddział SG

W tym roku Morski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby łącznie do 80 osób, nadal trwa rekrutacja. Chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej. Przez kwalifikację do służby pomagają im przebrnąć specjalnie powołani koordynatorzy. Kandydaci z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524 24 24 lub 58/524 21 15.

fot. A.Kubiak/Morski Oddział SG
TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.