FlyEye, PERAD i U-GATE na ćwiczeniach Las 2021


Wchodzące w skład GRUPY WB spółki Flytronic i WB Electronics wzięły udział w ćwiczeniach Państwowej Straży Pożarnej Las 2021. Zaprezentowano na nich integrację radiostacji osobistej PERAD
z załogowymi i bezzałogowymi statkami latającymi, jak też wykorzystanie osobistego systemu dowodzenia i obserwacji U-GATE do przyśpieszenia komunikacji, zachowania bezpieczeństwa i weryfikacji wykonania poleceń.

fot.Grupa WB

Ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej Las 2021 obejmowały jednoczesne wykorzystanie lotnictwa załogowego i bezzałogowego w wykrywaniu
i zwalczaniu pożarów wielkopowierzchniowych. Partnerem było Centrum Informacji Kryzysowej Polskiej Akademii Nauk. W ćwiczeniach uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Przedstawiciele GRUPY WB uczestniczyli w ćwiczeniach przez trzy dni na zaproszenie dr. Jakuba Ryzenko z Centrum Informacji Kryzysowych PAN. Podczas operacji stanowisko operatora systemu bezzałogowego FlyEye ulokowano w sztabie dowodzenia przy stanowisku Koordynatora Operacji Lotniczych. Jednocześnie zamontowano radiostację osobiste PERAD
w śmigłowcach należących do Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) oraz w samolocie gaśniczym Dromader.

Obraz ze stacji kierowania był wyświetlany na dużym ekranie. Ukazywał podgląd sytuacji z głowicy obserwacyjnej bezzałogowca i z kamer systemu
U-GATE oraz jednocześnie lokalizację radiostacji PERAD. Operator FlyEye udostępniał możliwość komunikacji członków sztabu dowodzenia z użytkownikami wyposażonymi w urządzenia łączności GRUPY WB.

fot.Grupa WB

Podczas ostatniego dnia realizowano loty od rana i realizowano scenariusz pożaru na wyspie. Przedstawiciel GRUPY WB wyposażony w radiostację PERAD i urządzenie U-GATE został wraz ze strażakami wysłany łodzią na akcję gaśniczą i ratunkową. Jednocześnie zespół systemu bezzałogowego FlyEye wyposażony w mobilną stację nadawczo-odbiorczą przemieścił się
z innym oddziałem straży pożarnej w okolice jeziora. Zademonstrowano tym samym przekazywanie kontroli między różnymi stacjami kierowania bezzałogowcami.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej przyzwyczajeni do tradycyjnych, papierowych map bardzo szybko przystosowali się do podglądu miejsca pożaru z powietrza oraz koordynacji działań lotniczych i naziemnych przy wykorzystaniu radiostacji z funkcją lokalizacji położenia. Ostatniego dnia ćwiczenia dowodzenie akcją odbywało się już ze stanowiska dowodzenia systemu bezzałogowego FlyEye.

Strażacy szybko dostrzegli zalety rozwiązań GRUPY WB. Mogli błyskawicznie ocenić skalę pożaru przez pomiary obszarów zapożarowania, natychmiast weryfikowano także wykonanie poleceń. Zastosowanie bezzałogowca pomogło w szybkim rozpoznawaniu osób i pojazdów zaangażowanych w operację
Las 2021.

Przedstawiciele PSP uzyskali możliwość dokładnego wskazania miejsca działania, z podaniem koordynatów. Wykorzystanie osobistego systemu dowodzenia i obserwacji U-GATE dało dowodzącym akcją możliwość oceny sytuacji z punktu widzenia osoby na miejscu (pomogła w tym zaimplementowana w urządzeniu tzw. rzeczywistość rozszerzona) i reakcji na działanie na niskim szczeblu.

Ćwiczenie wykazało skuteczną integrację systemu bezzałogowego FlyEye z radiostacjami PERAD i systemem U-GATE. Zademonstrowano, jak skoordynowane działanie wpływa na przyspieszenie komunikacji, zachowanie bezpieczeństwa oraz weryfikację wykonania poleceń.

 

 

 

 

 

 

 

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.