Trudny początek kariery


W dniach 11-12 sierpnia br. w Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku egzaminy kandydatów do służby w Straży Granicznej. Do testów przystąpiło 38 osób.

Fot. A.Kubiak/Morski Oddział SG

Był to już kolejny drugi etap postępowania kwalifikacyjnego zorganizowany na terenie Komendy MOSG. Wśród ubiegających się o przyjęcie do służby w SG tym razem było 19 kobiet i tyle samo mężczyzn. Egzaminy pozytywnie przeszły 33 osoby. Kandydaci musieli zmierzyć się z testem z wiedzy ogólnej, języka obcego oraz sprawności fizycznej. Ich predyspozycje były też weryfikowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Cały przebieg postępowania rekrutacyjnego nadzorowała komisja egzaminacyjna, w której skład weszli funkcjonariusze MOSG, przedstawiciele Biura Spraw Wewnętrznych SG i obserwatorzy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Fot. A.Kubiak/Morski Oddział SG

W tym roku Morski Oddział SG planuje przyjąć łącznie do 60 osób. Dla usprawnienia procesu rekrutacji powołani zostali specjalni koordynatorzy. Kandydaci do służby z województwa zachodniopomorskiego mogą kontaktować się pod numerem tel. 721-961-599, z pozostałych województw pod numerem 797-337-256.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji zamieszczone są na stronie internetowej Morskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”.

Fot. A.Kubiak/Morski Oddział SG
TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.