Elektromobilność by Grupa WB


Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX (spółka wchodząca w skład GRUPY WB) dostarczył szybką ładowarkę do systemu ładowania pojazdów elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej. Po stacji ładowania TBC-01, to kolejny projekt GRUPY WB wdrożony w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni.

Opracowana i produkowana przez ZAiUP AREX szybka ładowarka pojazdów elektrycznych PCB -202 została wykorzystana do budowy Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej. Innowacyjne rozwiązanie wdrożono w ramach dwóch projektów: polskiego EfficenCE (realizowanego przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej z Gdyni) oraz europejskiego Creating Automotive Renewal (nadzorowanego przez Urząd Miasta Gdynia).  

Fot. Grupa WB

Zgodnie z przyjętym harmonogramem testy mają zakończyć się 30 października 2021 r. Celem prób jest weryfikacja wydajności Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych i jego wpływu na sieć trakcyjną. Sprawdzona zostanie także możliwość wykorzystywania energii odzyskiwanej podczas hamowania trolejbusów. 

Testy pozwolą sprawdzić, czy Mobilny System Ładowania Pojazdów Elektrycznych w sieci trakcyjnej (trolejbusowej i tramwajowej) będzie mógł być wykorzystywany jako dodatkowe źródło zasilania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych zarówno w Gdyni, jak i innych miastach. 

Bariery w rozwoju elektromobilności

Czynnikiem krytycznym związanym z rozwojem elektromobilności jest infrastruktura dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej. Obecnie nie jest w pełni gotowa do instalowania dużej liczby stacji ładowania. Kolejnymi barierami rozwoju sieci szybkich ładowarek są trudności w przygotowaniu inwestycji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. 

elektromobilność
Fot. Grupa WB

Wykorzystanie miejskich sieci trakcyjnych do instalowania stacji ładowania daje szansę szybszej budowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Warto zauważyć, że sieć tramwajowa i trolejbusowa dostępna jest w 33 największych miastach Polski.  

Stacje ładowania zasilane z miejskiej sieci trakcyjnej są również tańsze, ze względu na wyeliminowanie znacznych kosztów inwestycyjnych związanych z budową linii i przyłączy energetycznych dużej mocy. Dodatkowo pozwala to zwiększyć czas wykorzystania istniejącej infrastruktury sieci trakcyjnej do całej doby bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Kolejne wdrożenie Grupy WB

Wykorzystanie szybkiej ładowarki PCB -202 do Mobilnego Systemu Ładowania Pojazdów Elektrycznych zasilanego z trolejbusowej sieci trakcyjnej to kolejny projekt spółki AREX wdrożony dla gdyńskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej. 

Rys. Grupa WB

W grudniu 2020 r. przedsiębiorstwo zrealizowało dostawę zasobnikowej stacji ładowania TBC-01 przeznaczonej dla trolejbusów z systemem bateryjnego zasilania autonomicznego. Pozwala to rozszerzyć zasięg działania pojazdów komunikacji miejskiej, które mogą poruszać się także po trasach na których nie ma połączenia z siecią trakcyjną. 

Ideą rozwiązania jest umożliwienie szybkiego doładowywania akumulatorowych zasobników trolejbusów. Stacja TBC-01 będzie umieszczona na przystankach końcowych (na przykład pętlach), na których nie ma dostępu do napowietrznej linii zasilania. Zazwyczaj postój pojazdu trwa tam 10-15 minut, zanim powróci na linię. Urządzenie symuluje sieć trakcyjną, do której trolejbus podłącza się poprzez odbieraki prądu.

Z uwagi na możliwą niską moc przyłączeniową dostępnego przyłącza energetycznego, stacja ładowania TBC-01 jest wyposażona we własny skalowalny magazyn energii. Został wyposażony w ogniwa o wysokiej żywotności, charakteryzujące się bezpieczeństwem użytkowania. Zastosowanie magazynu energii opartego na kasetach z akumulatorami pozwala na uniezależnienie mocy ładowania trolejbusu od dostępnej mocy przyłączeniowej. 

Fot. Grupa WB

Spółka AREX prowadzi prace badawczo-rozwojowe związane z opracowaniem rozwiązań własnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych. W tym celu realizuje projekt „Autoadaptacyjne układy szybkiego i ultraszybkiego ładowania pojazdów elektrycznych w technologii Cubic System” dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.Efekty prac w postaci rekonfigurowalnych stacji ładowania elektrobusów i samochodów elektrycznych, wspieranych także przez odnawialne źródła energii, będą oferowane operatorom infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 

Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rozwiązań dla rynku cywilnego i wojskowego. Ponad ćwierć wieku doświadczenia w branży pozwoliło zbudować rozpoznawalną, solidną i rzetelną markę. AREX jest sprawdzonym dostawcą systemów elektroenergetycznych przeznaczonych dla infrastruktury kolejowej i drogowej. Sztandarowym produktem jest system elektrycznego ogrzewania rozjazdów, usprawniający ruch pociągów w warunkach zimowych. Spółka produkuje także zestawy treningowe dla różnych typów uzbrojenia, systemy sterowania napędami sprzętu wojskowego, a także systemy bezzałogowe.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.