Nowoczesna strzelnica w Łukasiewicz-PIAP

Nowy obiekt laboratoryjny Łukasiewicz – PIAP to jedna z najnowocześniejszych krytych strzelnic w Polsce. Może być wykorzystywana przez służby mundurowe w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju treningów taktycznych również z wykorzystaniem robotów mobilnych. Obiekt zlokalizowany jest w Warszawie.

Fot. Sławomir Puchalski

Laboratorium Procesów Kinetycznych (LPK) Łukasiewicz-PIAP to jednostka realizująca badania produktów z uwzględnieniem zjawisk kinetycznych oraz balistyki. LPK umożliwia prowadzenie badań wytrzymałościowych i zmęczeniowych części, podzespołów a także całych urządzeń z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Prowadzone są tu prace badawczo-rozwojowe w zakresie projektowania i budowy robotów mobilnych, ich akcesoriów oraz urządzeń specjalnych.

Przykładowe badania wykonywane w LPK:
– testy wytrzymałościowe podzespołów i akcesoriów z wykorzystaniem broni palnej oraz wyrzutników pirotechnicznych,
– użycie broni palnej, urządzeń pneumatycznych i pirotechnicznych
na platformach zrobotyzowanych, a także tworzenie procedur ich użycia,
– wykorzystanie materiałów i opracowanie konstrukcji urządzeń pod kątem reakcji na  wymuszenia o znacznej dynamice.

Fot. Sławomir Puchalski

Laboratorium wyposażone jest w poligon testowo-badawczy w postaci pełnoprawnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem robotów mobilnych i broni palnej. Stały monitoring, nadzór, sterowanie i koordynacja mogą być prowadzone z odseparowanego kuloodpornymi ścianami, wygłuszonego pomieszczenia centrum kontroli. 

Strzelnica posiada sześć odgrodzonych od siebie stanowisk strzeleckich z indywidualnym oświetleniem. Transportery tarcz sterowane są indywidualnie lub grupowo za pomocą tabletów umieszczonych na stanowiskach. 

Możliwość prowadzenia ognia w zakresie kąta 180 stopni, mobilne kulochwyty oraz obrotowe ściany umożliwiają prowadzenie treningów taktycznych i strzelania dynamicznego. Niezależne i płynne sterowanie każdą lampą oświetlenia obiektu pozwala na programowanie dowolnych efektów świetlnych w tym stroboskopowych.

Fot. Sławomir Puchalski

Dla bezpieczeństwa użytkowników ściany i sufit hali strzelań wyłożone są okładziną antyrykoszetową wykonaną ze specjalne mieszanki gumowej a wejście zabezpieczone drzwiami kuloodpornymi. 

Skuteczny system wentylacji wyposażony w ścianę nawiewną oraz wyciągi nad kulochwytami zapewnia filtrowanie całego powietrza na hali strzelań co około 3 minuty oraz całkowitą jego wymianę co około 6 min. 

Obiekt Łukasiewicz-PIAP posiada opinię techniczną Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, potwierdzającą możliwość bezpiecznego prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii początkowej pocisku 3600 J.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Google Play

%d bloggers like this: