OCCAR zatwierdza waveform ESSOR HDRW dniu 13 maja br. zakończony został istotny etap prac nad stworzeniem wspólnego europejskiego standardu, pozwalającego na transmisję danych o wysokiej przepływności. Dzięki implementacji ESSOR HDR do radiostacji różnych narodowych producentów, uzyskają one zdolność komunikacji w działaniach koalicyjnych. 

Zakończenie obecnego etapu rozwoju ESSOR HDR oznacza stworzenie zarządzania standardem i przygotowanie dokumentacji do stworzenia umowy standaryzacyjnej (STANAG) w ramach NATO. Jest wspierany przez pięć państw NATO: Francję, Hiszpanię, Niemcy, Polskę i Włochy (w spółkę a4ESSOR zaangażowana jest także firma z Finlandii) oraz wiodące przedsiębiorstwa z każdego z tych krajów (w Polsce to spółka RADMOR). 

 Europejski bazowy waveform ESSOR HDR powstał w ramach umowy ESSOR OC1 (European SecureSOftwaredefined Radio – OperationalCapability 1) podpisanej z Organizacją do spraw Współpracy w Zakresie Uzbrojenia OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matièred’ARmement).
Udane próby akceptacyjne ESSOR HDR przeprowadzono w laboratoriach spółki Leonardo w Pizie w listopadzie 2020 r. Potwierdziły jakość trwających dwa i pół roku prac rozwojowych, w których brały udział wszystkie przedsiębiorstwa realizujące program ESSOR. Wcześniej w Finlandii wykonano testy polowe, które pokazały interoperacyjność waveformu. Przy jego wykorzystaniu komunikowały się radiostacje różnych europejskich producentów. 

W ramach kolejnego etapu projektu udziałowcy a4ESSOR będą implementowali bazowy waveform na swoich radiostacjach definiowanych programowo (SDR, Software Defined Radio). W Polsce ESSOR HDR będzie zastosowany w radiostacji przewoźnej Guarana, rozwijanej przez spółkę RADMOR

Projekt ESSOR OC1 zakończą ostateczne próby interoperacyjności przeprowadzane między narodowymi urządzeniami partnerów. Po ich zakończeniu, mają zostać opublikowane waveformy docelowe ESSOR, ulepszone i oparte o najnowsze, aktualnie dostępne  rozwiązania techniczne. Obecnie rozwijane są dodatkowe funkcjonalności, jak praca w ciszy radiowej, praca kohabitacyjna (współpraca w otoczeniu innych sieci) oraz funkcjonalność Push-To-Talk (czyli Voice-over-IP). Docelowe waveformy będą gotowe do użycia w działaniach przez siły zbrojne państw realizujących program ESSOR.

Formalne zatwierdzenie waveformu bazowego to istotne osiągnięcie projektu ESSOR OC1. Nie tylko ponownie potwierdza dojrzałość rozwiązań ESSOR, ale także pokazuje, że współpraca między różnymi państwami i przedsiębiorstwami jest kluczowym elementem zwiększania efektywności i konkurencyjności przemysłu europejskiego na globalnym rynku radiokomunikacji wojskowej.

a4ESSOR to spółka joint venture zawiązana przez fińskie firmę Bittium, hiszpańską Indra, włoską Leonardo, polską RADMOR, niemiecką Rohde & Schwarz i francuską Thales. Jest odpowiedzialna za zarządzanie działaniami strony przemysłowej i koordynację pracy partnerów w ramach programu ESSOR.
Program ESSOR rozpoczęto w 2009 roku pod egidą Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Jego celem jest opracowanie architektury radiowej definiowanej programowo i nowego waveformu ESSOR HDR do działań koalicyjnych w celu ułatwienia interoperacyjności między europejskimi siłami zbrojnymi.

RADMOR to synonim niezawodnej łączności, komunikacji i bezpiecznego przekazywania danych na współczesnym polu walki. Flagowymi produktami spółki są specjalistyczne radiostacje wojskowe do łączności taktycznej od lat użytkowane są przez siły zbrojne Polski i innych państw, zestawy przewoźne radiostacji, urządzenia doręczne i radiotelefony cywilne. Spółka zaangażowana jest także w szereg europejskich programów badawczych.TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Google Play