Potrzebna inwestycjaKomendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej  została oddana do użytku nowoczesna kryta strzelnica.

Obiekt ten przeznaczony jest nie tylko do prowadzenia strzelań programowych, treningów grupowych i indywidualnych, egzaminów, ale również do różnego rodzaju zawodów strzeleckich. Funkcjonariusze mają tu do dyspozycji pięć osi strzeleckich o długości 25 m ze stałą i zmienną linią otwarcia ognia i systemem multimedialnym.
W obiekcie możliwe jest m.in. prowadzenie strzelań statycznych, szybkich, dynamicznych oraz specjalnych z wykorzystaniem różnych rodzajów broni krótkiej i długiej.

Zdjęcia: A.Kubiak/Morski Oddział SG

Strzelnicę wyposażono w trenażer multimedialny, specjalne lampy stroboskopowe, urządzenia do wytwarzania sztucznej mgły oraz różnych dźwięków – np. syreny, krzyki, huk wystrzałów, dzięki czemu pozwalają na stworzenie różnych realistycznych warunków strzelania, a za sprawą rzutników multimedialnym możliwe jest również uzyskanie wirtualnych tarcz, panoramicznego obrazu oraz różnorodnych scenariuszy prowadzonych strzelań.

Zdjęcia: A.Kubiak/Morski Oddział SG

Hala strzelań wyposażona jest m.in. w monitoring tarcz i zachowań strzelców w strefie strzelań, a także system umożliwiający odsłuch komend wydawanych przez prowadzącego strzelanie w sytuacji założenia przez strzelców ochronników słuchu.
W budynku znajduje się dodatkowo pomieszczenie sterowni, sala szkoleniowa, pomieszczenie czyszczenia broni, medyczne, zaplecze socjalne i magazynowe.
Środki na budowę obiektu pochodziły z „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Zdjęcia: A.Kubiak/Morski Oddział SG
Zdjęcia: A.Kubiak/Morski Oddział SG


TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.