Nielegalne przekroczenie granicy państwowej


Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, zatrzymali grupę osób, która zorganizowała nielegalne przekroczenie granicy państwowej dla ponad 1100 cudzoziemców.

16 lutego br., funkcjonariusze z placówki SG w Białej Podlaskiej w ramach prowadzonego śledztwa, zatrzymali małżeństwo – mieszkańców województwa lubelskiego. Osoby te usłyszały zarzuty organizowania cudzoziemcom, w szczególności obywatelom Ukrainy, Gruzji i Białorusi, nielegalnego przekraczania granicy. Proceder ten polegał na wystawianiu i rejestrowaniu dokumentów w postaci oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zawierających nieprawdę. 

W trakcie prowadzonych czynności zgromadzono materiał świadczący o tym, że małżonkowie prowadząc agencję pracy, zarejestrowali w Powiatowym Urzędzie Pracy, w okresie od listopada 2016 do grudnia 2017 r., ponad 1181 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, bez zamiaru rzeczywistego zatrudnienia cudzoziemców. Dokumenty te były następnie odpłatnie przekazywane cudzoziemcom, którzy na ich podstawie uzyskiwali w Urzędach Konsularnych wizy wjazdowe na terytorium RP. Szacuje się, iż zatrzymani osiągnęli w ten sposób zyski sięgające co najmniej 110 tys. zł.  

Podczas prowadzonego śledztwa wykazano, że podejrzani, rejestrując oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, wskazali ponad 70 różnych adresów na terenie Polski, pod którymi cudzoziemcy mieli wykonywać pracę. W toku prowadzonych czynności ustalono również, że były to zarówno adresy fikcyjne jak i adresy podmiotów, które nawet jeśli potwierdziły współpracę z ww. agencją, to dotyczyło to znacznie mniejszej ilości osób niż wykazywana przez podejrzanych. W trakcie przeszukania ujawniono kopie dokumentów tożsamości cudzoziemców oraz środki pieniężne, które zabezpieczono na poczet przyszłej kary grzywny.

Za organizowanie cudzoziemcom nielegalnego przekraczania granicy państwowej grozi nawet kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Tylko w styczniu br. funkcjonariusze NOSG podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili już prawie 100 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.