Nabór do Morskiego Oddziału SG


Wszyscy chętni mogą składać dokumenty w najbliższych miejscu zamieszkania jednostkach Straży Granicznej. Działania związane z naborem prowadzone są w ścisłym rygorze sanitarnym, który obowiązuje na każdym etapie postępowania.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja do służby w MOSG”. O naborze można również porozmawiać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 58/524-24-24 lub 58/524-21-15.

Fot. Łukasz Gano

Służbę w SG może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na dwa etapy. W pierwszym komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność dokumentów złożonych przez kandydata i przeprowadza z nim rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat do służby wysyłany jest również na badanie psychologicznie oraz psychofizjologiczne, czyli tzw. wariograf.

W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci rozwiązują testy z wiedzy ogólnej i wybranego języka obcego, przechodzą egzamin ze sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną. Po pozytywnym zaliczeniu wysyłani są na komisję lekarską, która ustala ich zdolność do służby.

Fot. Morski Oddział SG

Osoby chętne do pracy w SG mogą spróbować swoich sił w wielu dziedzinach, m.in. jako eksperci do spraw fałszerstw dokumentów, specjaliści do spraw migracji czy bezpieczeństwa na lotniskach, członkowie załóg jednostek pływających i przewodnicy psów służbowych.
Służba w MOSG to również możliwość współpracy międzynarodowej, tak jak w przypadku Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Pomellen k. Szczecina, gdzie służbę pełnią polscy strażnicy graniczni i niemieccy policjanci. To także szansa na udział w misjach zagranicznych np. w Macedonii, Grecji czy Włoszech, dokąd regularnie jeżdżą funkcjonariusze SG.

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.