Jaki był rok 2020 dla Morskiego Oddziału SG


Ponad 600 kilometrów granicy, z czego prawie 400 na morzu ochraniają funkcjonariusze Morskiego Oddziału SG, którego zasięg obejmuje województwo zachodniopomorskie, pomorskie i część warmińsko-mazurskiego, do tego dochodzą również polskie obszary morskie takie jak morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa oraz wyłączna strefa ekonomiczna.

Zdjęcia: Morski Oddział SG

Oprócz standardowej ochrony granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowania i dokonywania kontroli ruchu granicznego oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu nielegalnej migracji, jednym ze szczególnych zadań Morskiego Oddziału SG jest również nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na ww. obszarach.

Zdjęcia: Morski Oddział SG

Efektem ubiegłorocznych działań było blisko 1300 wyjść jednostek pływających MOSG, podczas których funkcjonariusze przeprowadzili 365 kontroli różnego typu i przeznaczenia jednostek pływających. W wyniku czego aż w co trzecim przypadku (121 razy) stwierdzono złamanie obowiązujących przepisów. W zdecydowanej większości były to naruszenia stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa oraz naruszenia bezpieczeństwa żeglugi, rybołówstwa morskiego i ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo funkcjonariusze MOSG podjęli z wody przeszło 3 tys. m nieoznakowanych sieci rybackich. 16 jednostek pływających MOSG uczestniczyło w 35 akcjach poszukiwawczo-ratowniczych.

Zdjęcia: Morski Oddział SG

Na morskich i lotniczych przejściach granicznych w 2020 r. funkcjonariusze MOSG odprawili łącznie ponad 774 tys. podróżnych i 16 tys. środków transportu. Największy ruch odnotowano na lotniskach, gdzie granicę przekroczyło przeszło 659 tys. osób.
Z przejść morskich skorzystało w ubiegłym roku prawie 115 tys. osób. Ponad 400 tys. podróżnych poddano kontrolom sanitarnym w ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznych w związku z zagrożeniem COVID-19.
Wartość zajętych w ubiegłym roku towarów pochodzących z przestępstw szacuje się na ponad 24 mln zł. Wśród nich były m.in. narkotyki, pojazdy, wyroby tytoniowe i alkoholowe, silniki zaburtowe i różnego rodzaju narzędzia i maszyny budowlane. Funkcjonariusze ujawnili ponadto także 26 osób, które posługiwały się bądź posiadały fałszywe dokumenty.

Zdjęcia: Morski Oddział SG

Następstwem 1400 przeprowadzonych kontroli legalności pobytu cudzoziemców było ujawnienie ponad 400 nielegalnie przebywających na terenie RP osób. W 339 kontrolach legalności zatrudnienia funkcjonariusze MOSG zweryfikowali pracę 9848 cudzoziemców i stwierdzili 1495 przypadków ich nielegalnej pracy. Kontrole wykazały, że 322 pracodawców wbrew obowiązującym przepisom prawa zdecydowało się jednak powierzyć zatrudnienie cudzoziemcom. Łącznie w 2020 r. funkcjonariusze MOSG wystawili przeszło pół tys. decyzji zobowiązujących cudzoziemców do powrotu, wydali 1186 wiz, przeprowadzili 1111 konsultacji wizowych i zaopiniowali pobyt przeszło 22 tys. cudzoziemców.

Zdjęcia: Morski Oddział SG

W misjach zagranicznych organizowanych w oparciu o umowy dwustronne, a także przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex uczestniczyło w sumie 44 funkcjonariuszy MOSG. Służba była przez nich pełniona m.in. w Macedonii, Bułgarii, Hiszpanii i na Węgrzech.

Tekst: kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak/Rzecznik Prasowy Komendanta MOSG
w Gdańsku 

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.