Świąteczna aukcja Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints


Świąteczna aukcja Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju Stratpoints z przeznaczeniem na paczki dla dzieci żołnierzy poległych podczas operacji poza granicami państwa oraz wsparcie weteranów.

Zestaw czterech medali pamiątkowych oraz udział w zawodach LongShot.

Fot. Fundacja Stratpoints/LongShot

Ta licytacja to nie lada gratka dla pasjonatów strzelania precyzyjnego na długich dystansach, ale również miłośników militariów i broni palnej. Zawody LongShot mają bogatą historię i tradycje sięgające 2006 roku kiedy 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu podjęła współpracę w zakresie przygotowania snajperów swojej jednostki przed wyjazdem na VIII zmianę Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Iraku z byłym antyterrorystą policyjnej jednostki SPAP z Katowic Panem Zbigniewem Świerczkiem. Zbiegło się to z wyposażaniem jednostek Wojska Polskiego w nowe typy karabinów wyborowych. Dzięki zawiązanej wówczas współpracy świetnie wyszkoleni strzelcy wyborowi doskonale spełnili swoje zadania wykonując odpowiedzialne zadania podczas operacji Iracka Wolność, jakie wykonywali w 2007 roku w prowincji Al-Kut. Pokłosiem tego wspólnego szkolenia oraz doświadczeń przywiezionych z Iraku oraz Afganistanu była organizacja pierwszych zawodów w strzelaniu LongShot w 2008 roku.

Zapraszamy do wyjątkowej licytacji!

TacGear

Tajny przez poufny, profil naszej redakcji. Jesteśmy tak tajni, że nie możemy powiedzieć o tym że nasza redakcja mieści się w Warszawie, na Dolnym Mokotowie, na terenie WFDiF...

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.