Pierwsza OPV dla Morskiego Oddziału SG


Drugiego października br. została podpisana umowa pomiędzy Morskim Oddziałem Straży Granicznej a francuską stocznią SOCARENAM, która wygrała przetarg na budowę pełnomorskiego patrolowca, który będzie realizował różnego rodzaju misje związane z szeroką rozumianą ochroną zewnętrznych morskich granic UE na Morzu Bałtyckim
i Sródziemnym.

Umowę na budowę jednostki klasy offshore patrol vessel w imieniu SG podpisał z-ca Komendanta MOSG ds. Logistycznych kmdr ppor. Lesław Krysa i Philippe Gobert, prezes stoczni SOCARENAM z siedzibą w Boulogne-sur-Mer.
Partnerami w budowie ww. jednostki będzie również biuro projektowe Mauric z Marsylii oraz trzy trójmiejskie firmy: NED-Project, NavireTECH i Baltic Operator.
W polskiej stoczni planowana jest budowa kadłuba wraz z jego częściowym wyposażeniem.

Wizja nowego patrolowca Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Rys. MOSG

Zadania

OPV będzie realizował wielozadaniowe misje i operacje morskie, za koordynację których odpowiada Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex. Do zadań patrolowca należeć będzie m.in. ujawnianie szeroko pojętych prób przekraczania granic morskich UE, przeciwdziałanie procederowi nielegalnej migracji, transportowaniu przez morskie granice nielegalnych odpadów, szkodliwych substancji chemicznych, środków odurzających, substancji psychotropowych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych oraz wszelkiego rodzaju towarów, które w myśl prawa objęte podatkiem akcyzowym i wymagają stosownych zezwoleń na ich sprowadzenie.
OPV będzie również przystosowany do udziału w różnego rodzaju misjach o charakterze ratowniczym, humanitarnych oraz innych losowych zdarzeniach na morzu.
Wśród ww. zadań znajdzie się też kwestia dotycząca sprawowania szeroko pojętego nadzoru nad obszarami morskimi oraz egzekwowaniu przestrzegania przez statki przepisów obowiązujących na tych właśnie obszarach. Nowoczesne wyposażenie OPV MOSG umożliwi jej ponadto sprawną współpracę ze statkami powietrznymi straży granicznych i przybrzeżnych UE.

Wizja nowego patrolowca Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Rys. MOSG

Patrolowiec

Będzie mieć długość 69,9 m, szerokość 11,5 m i zanurzenie kadłuba na poziomie 3,2 m. Na pokładzie przewidziano miejsce dla 35 osób, w tym 20 członków załogi.
Atutem OPV będzie również zdolność do ratowania rozbitków, w czym pomogą jej dwie szybkie łodzie typu RIB. Pierwszą z nich będzie łódź kabinowa abordażowo-interwencyjna, druga, z pokładem otwartym, przeznaczona będzie do działań o charakterze interwencyjno-ratowniczym. RIB-y te będą zdolne do rozwijania maksymalnej prędkości odpowiednio minimum 35 i 30 węzłów, z możliwością podjęcia i transportu na jednostkę minimum 10 rozbitków. Opuszczanie i podnoszenie RIB-ów będzie odbywało się przy użyciu dźwigów hydraulicznych umieszczonych na obu burtach. Natomiast w jej części rufowej znajdzie się tymczasowe miejsce, w którym schronienie będzie mogło znaleźć 250 osób w czasie do 24 godzin.
W celu zapewnienia dptakowej ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi na odkrytych pokładach patrolowca będą być mogły też montowane czasowo specjalne osłony. Na pokładzie dziobowym przewidziano umiejscowienie lądowisko dla śmigłowca, które docelowo będzie również wykorzystywane jako platforma do operowania dronem.
Jednostka będzie wyposażona w dwa kontenery, w których miejsce znajdzie się specjalistyczny osprzęt przeznaczony do realizacji zadań ratowniczych.
Na jednostce zamontowane zostaną też dwie armatki wodne
o możliwości podania strumienia wody na odległość minimum 50 m w celu wsparcia akcji gaśniczych, w tym m.in. likwidowaniu pożarów na innych jednostkach pływających lub obiektach brzegowych.
POV zostanie wyposażony w hydrauliczny dźwig pokładowy przeznaczony do załadunku kontenerów, zaopatrzenia i obsługi urządzeń likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych. Dla poprawy stateczności na pokładzie okrętu będzie dodatkowo zainstalowany aktywny system tłumienia przechyłów wraz z wykorzystaniem zbiornika stabilizującego.

Eko-silnik

Patrolowiec zostanie wyposażony w spalinowo-elektryczny układ napędowy. Napęd główny jednostki będą stanowiły silniki elektryczne napędzające pędniki śrubowe o stałym skoku osadzone na obrotowych azymutalnych kolumnach.
W celu poprawienia własności manewrowych na dziobie zamontowany zostanie ster strumieniowy.
Autonomiczność okrętu wyniesie minimum 12 dni z 35 osobami. Prędkość maksymalną określono na 19 węzłów, zasięg minimum na 2600 Mm przy prędkości ekonomicznej 9 węzłów.
Przewidywany koszt patrolowca wyniesie około 111 mln zł, z czego 90 proc. dofinansuje Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa. Zakończenie budowy OPV planowane jest na listopad 2022 r.
Obecnie MOSG eksploatuje pełnomorskie patrolowce: Kaper-1 (SG-311) i Kaper-2 (SG-312), z których jeden stacjonuje na w Świnoujściu, a drugi w Trójmieście. Jednostki te zostały wprowadzone do służby w latach 1991-1992.

Prezentacja patrolowca OPV:

OPV MOSG

Przemek Miller

Analityk wojskowy. Przewiduje, analizuje, obserwuje i celnie ubiega otaczającą nas rzeczywistość natłoku zdarzeń i chaosu medialnego. Bezkompromisowy tropiciel niewygodnych faktów, szczery do „bólu” w analizach i ocenach. Ma szeroką wiedzę z zakresu łączności satelitarnej, systemu GPS NAVSTAR, GLONASS, COSPAS-SARSAT, GMDSS oraz morskich systemów bezpieczeństwa SOLAS. Fotografuje na kliszy. Miłośnik wiślanego Urzecza i zapalony spinningista.

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.