Termowizja w walce z koronawirusem    


Światowa epidemia koronawirusa SARS-Cov-2 wywołująca ciężką chorobę COVID-19 wymaga od służb zecydownej reakcji w celu jej szybkiego zahamowania oraz przeciwdziałania mającego na celu powstrzymanie się jej dalszemu rozprzestrzenianiu.
Urządzenia termowizyjne stanowią bezspornie pierwszą linię obrony w wykrywaniu i profilaktyce zakażeń tym podstępnym wirusem. W walce z chorobą determinuje nas czas, który pozwala na wypracowanie właściwych mechanizmów obronnych i całego szeregu rozwiązań, które umożliwiają skuteczną reakcję w związku z zaistniałą sytuacją.

Opracowane przez lekarzy wirusologów modele matematyczne zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa nie są dla nas optymistyczne. Zakładają one długotrwałą walkę z pierwszą falą epidemii i prawdopodobnie konieczność przechodzenia wtórnych faz reemisji wirusa.

Nauka wyciągnięta ze światowej epidemii SARS jasno dowodzi, że wczesne wykrywanie podniesionej temperatury ciała jest pierwszym, skutecznym krokiem niezbędnym w celu prawidłowej identyfikacji potencjalnie zainfekowanych ludzi.

Bezkontaktowy i bezinwazyjny pomiar temperatury jest gwarantem skutecznego ogranicza konieczności kontaktu pomiędzy personelem obsługującym tego typu urządzenia a badanymi osobami. Zastosowanie ww. sprzętu daje jego użytkownikom wyraźny i czytelny obraz umożliwiający pewne rozpoznanie wszystkich stanów gorączkowych poprzez obrazowane barwienie na czerwony/pomarańczowy lub żółty, przy zachowaniu jednolitej barwy dla stanów normalnych (barwienie na niebiesko).

Kamery termowizyjne

Przykładem takich urządzeń jest kamera Seek THERMAL oraz Seek SHOT PRO, które są modelowym przykładem wspomagającego narzędzia diagnostycznego, które na odległość wykrywa podniesioną temperaturę ciała.

Seek Shotpro. Fot. producenta
Seek Shotpro. Fot. producenta

Technologia obrazowania termicznego od dawna jest już bowiem z dużymi sukcesami wykorzystywana przy diagnozowaniu urazów wszelkiego rodzaju tkanek miękkich poprzez właśnie pomiar temperatury ciała. To w połączeniu z rosnącą potrzebą posiadania możliwości wykrywania podwyższonej temperatury ciała po wystąpieniu epidemii SARS oraz grypy H1N1 spowodowało, że naukowcy przeprowadzili serię badań, żeby sprawdzić przydatność technologii obrazowania termicznego do mierzenia temperatury ciała.

Statystyki związane z wykorzystaniem kamer termowizyjnych potwierdzają ich dużą skuteczność tego typu sprzętu, który jest szybki w działaniu, gwarantuje bezinwazyjność takiego badania, a przede wszystkim gwarantuje badanemu bezpieczną procedurę skanowania.

Kamery termowizyjne zostały zaprojektowane do wykrywania i wyświetlania różnic temperaturowych, a nie dokonywania punktowego pomiary temperatury
i dlatego też są optymalnym orężem służącym do wykrywania podwyższonej temperatury ciała potencjalnie zainfekowanej osoby w porównaniu do niższej temperatury ciała osoby zdrowej, a nie do samego mierzenia u niej temperatury ciała.

Seek shotPRO. Fot. producenta
Seek shotPRO. Fot. producenta

Ustawienia palety barw i zakresu temperaturowego dobierane są dla monitorowania temperatury ciała i „świecenia” każdej temperatury powyżej
37,5-38,0° C. Wybrana paleta i nastawa zaczyna barwić obraz, gdy obiekt osiągnie temperaturę 27° C (temperatura ciała 32° C).

Normalna temperatura ciała pozostawia obraz niebieski. Stany gorączkowe wyróżniane są paletą barw czerwony-pomarańczowy-żółty. Im cieplejszy punkt tym jaśniejsza barwa, z początkiem barwienia od temperatury ciała
37,5-38,0° C.

Seek shotPRO i widoczny obraz w technologii SeekFusion™ Fot. producenta.
Seek shotPRO i widoczny obraz w technologii SeekFusion™ Fot. producenta.

Natomiast funkcja SeekFusion™ umożliwia nakładanie obrazu termicznego na obraz rzeczywisty w tym samym momencie, dzięki czemu uzyskujemy możliwość dowolnej konfiguracji. Użytkownik może również dokonać zmiany współczynnika emisyjności, palety barw oraz temperatur dolnego i górnego zakresu barwienia. Tym samym szybki pomiar, rozpoznanie stanu gorączkowego odbywa się natychmiast, w czasie rzeczywistym, co pozwala na uzyskanie płynnego przepływu badanych osób.

SEEK SCAN

Uzupełnieniem ww. kamer termowizyjnych jest również wysoce wydajny system Seek Scan, który w swojej pracy wykorzystuje zaawansowaną technologię pomiaru temperatury. Jej pomiaru dokonują jednocześnie dwie kamery: termowizyjna i wideo. Dzięki zastosowaniu ww. rozwiązania z wykorzystaniem zewnętrznego i stabilizowanego źródła temperatury, stanowiącego temperaturę odniesienia, uzyskano wysoką dokładność wyników. Dodatkową zaletą systemu jest też automatyzacja dokonywanych pomiarów.
Skanowanie twarzy, sam pomiar oraz rejestrowanie wyników odbywa się automatycznie w pamięci komputera. Rejestracja pomiarów ma za zadanie przechowywanie obrazów i wyników w celów ich archiwizacji lub analizy ruchu przechodzących osób.

Seek Scan i widoczne po prawej stronie źródło stalej temperatury. Foto producenta.
Seek Scan i widoczne po prawej stronie źródło stalej temperatury. Foto producenta.

 

System Seek Scan ma formę przenośnego stanowiska pomiarowego, przez które przechodzą pojedynczo monitorowane osoby. Przechodzą one przed głównym modułem pomiarowym zamontowanym na statywie. Moduł składa się z dwóch kamer: kamery termowizyjnej i kamery wideo.

Kamera termowizyjna – precyzyjny mikrobolometr na bazie tlenku wanadu, charakteryzuje się dużą czułością, wysoką rozdzielczością i częstotliwością wykonywania pomiarów. Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości 1280 x1024, umożliwia detekcję obrazu i lokalizację twarzy osoby znajdującej się w kadrze. Aby zagwarantować wysoką dokładność mierzonej temperatury, w systemie wykorzystano jeszcze dodatkowe źródło temperatury odniesienia, które umieszcza się obok osoby badanej, na drugim statywie.

Automatyczne skanowanie

Po uruchomieniu system automatycznie rozpoczyna skanowanie. W czasie skanowania na ekranie komputera pojawia się obraz informujący, że pomiar jest w toku. Twarz mierzonej osoby zostaje oznaczona w kadrze, a obok widoczny jest moduł temperatury odniesienia. Obok zdjęcia pojawia się obraz termalny osoby z oznaczeniem mierzonego miejsca oraz wartościami temperatur: zmierzonej i odniesienia. Dla oznaczenia tej fazy pomiaru obraz mierzonej osoby z podaniem temperatury ciała objęty jest niebieską ramką.

Wartość graniczna temperatury uznanej jako prawidłowa ustawiana jest manualnie w konfiguracji oprogramowania systemu. W przypadku, gdy temperatura ciała sprawdzanej osoby jest w normie, czyli poniżej nastawionej temperatury granicznej, na ekranie komputera pojawia się wynik pomiaru. Jeżeli temperatura graniczna nie została przekroczona system informuje, że temperatura jest prawidłowa. Obraz i wynik pomiaru zostaje automatycznie zapisany i zarchiwizowany na dysku komputera w podstawowym formacie jpg lub innym wybranym przez użytkownika.

W przypadku wykrycia podniesionej temperatury, tj. przekroczenia nastawionej temperatury granicznej, system automatycznie uruchamia oznaczenie ostrzegawcze. W sposób bardzo wyraźny sygnalizuje przekroczenie temperatury: ramka zdjęcia zmienia swój kolor na czerwony oraz dodatkowo podaje wartość zmierzonej temperatury.
Podobnie, jak w poprzednim przypadku, obraz osoby ze zmierzoną, podwyższoną temperaturą ciała jest automatycznie zapisywany na dysku komputera, a ponieważ nastawiona temperatura została przekroczona, system ten wysyła ostrzeżenie, dzięki czemu możemy osobę ze stanem gorączkowym przekazać dalej służbom medycznym i postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Kamery można zakupić w Mex Armory

Przemek Miller

Analityk wojskowy. Przewiduje, analizuje, obserwuje i celnie ubiega otaczającą nas rzeczywistość natłoku zdarzeń i chaosu medialnego. Bezkompromisowy tropiciel niewygodnych faktów, szczery do „bólu” w analizach i ocenach. Ma szeroką wiedzę z zakresu łączności satelitarnej, systemu GPS NAVSTAR, GLONASS, COSPAS-SARSAT, GMDSS oraz morskich systemów bezpieczeństwa SOLAS. Fotografuje na kliszy. Miłośnik wiślanego Urzecza i zapalony spinningista.

Nie ma jeszcze komentarzy

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany.